Publicaties en analyse

Jaarverslag 2022 VDAB

VDAB

VDAB heeft haar Jaarverslag 2022 gepubliceerd en het Brussels Gewest komt daar uiteraard in aan bod.

In 2021 werd het nieuwe samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Vlaams Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest over de afstemming van het arbeidsmarktbeleid, opleiding, vorming en de bevordering van de mobiliteit van werkzoekenden ondertekend. Eind 2022 maakte de studiedienst van VDAB Brussel, in samenwerking met view.brussels, een gezamenlijke analyse van de Brusselse arbeidsmarktsituatie in 2022. Met die analyse worden de nodige acties opgezet voor het bevorderen van de interregionale mobiliteit van de Brusselse werkzoekenden, richting de Vlaamse knelpuntberoepen.

Vanaf mei 2021 past VDAB de nieuwe werkzoekenden indeling toe. Uitstroom betekent nu een wijziging van een status ‘werkzoekende zonder werk’ (WZW) op een bepaald moment (bij instroom) naar een status niet-WZW op het einde van de meting maand. Vroeger ging het over de verandering van NWWZ naar niet-NWWZ. De resultaten van 2021 werden herberekend volgens deze nieuwe indeling. De doelgroep/instroom bevat alle werkzoekenden zonder werk (ook Brusselaars en werkzoekenden van buiten Brussel/Vlaanderen) die niet in outplacement zijn en niet passief beschikbaar zijn. 

‘Aan de Bak’ is het bemiddelingsprogramma van VDAB voor gedetineerden in alle gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Zo biedt VDAB haar dienstverlening via het zogenaamde importmodel intramuros aan. Werk neemt namelijk een cruciale rol in binnen de reïntegratie van de gedetineerde.

Voor de verdere operationalisering van het VESOC-akkoord is een belangrijke rol weggelegd voor VDAB. Zo verwachten de partners acties van VDAB een versnelling van de digitale contactstrategie, een verhoogde inzet op knelpuntopleidingen en een versterkte samenwerking met Brussel en Wallonië om Vlaamse knelpuntvacatures in te vullen. VDAB werkt intussen volop aan de verdere uitwerking van de gemaakte afspraken uit het akkoord. 

U vindt hier het volledige Jaarverslag