Publicaties en analyse

Jaarverslag Construcity 2022

Construcity

Construcity.brussels is sinds juni 2021 de Pool Opleiding Werk (POW) voor de bouwsector in Brussel. De organisatie ontstond uit een sterke samenwerking tussen de openbare en de private partners van deze sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze berust op de fundamenten van het Beroepsreferentiecentrum voor de Bouwsector, en geïnspireerd op de werkwijze van de voormalige feitelijke vereniging “ConstruCity”. Construcity.brussels wil het unieke trefpunt zijn waar mensen zich informeren, oriënteren en opleiden om een duurzame carrière op te bouwen in de bouwsector. De organisatie bestaat uit drie pijlers (opleiding, tewerkstelling en sectorwerking), verenigd onder één enkel operationeel gezag.

In het kader van de samenwerking met Bruxelles Formation hebben de adviseurs van de POW in de gebouwen van Bruxelles Formation Construction infosessies gegeven aan stagiairs die uit een opleiding komen. Het doel van dit initiatief was hen te ondersteunen bij het zoeken naar werk, hen te informeren over de verschillende mogelijkheden in de bouwsector, en uit te leggen hoe hun begeleiding na hun opleiding zal verlopen. Daarnaast organiseerde men ook eenmaal per week, samen met de collega's van Constructiv, een algemene informatiesessie voor alle soorten doelgroepen, zoals werkzoekenden, arbeiders, studenten enz. Het doel van deze sessie was hen bewust te maken van de verschillende beroepen in de bouw en hen te informeren over de arbeidskansen. Men werkte ook nauw samen met de adviseurs van Constructiv en Actiris om de werkaanbiedingen te beheren die via de sectorale pijler binnenkwamen. 

In het kader van de samenwerking met Bruxelles Formation hebben de POW-adviseurs informatiesessies gegeven aan de stagiairs die uitstromen uit een opleiding in de gebouwen van Bruxelles Formation. Het doel van dit initiatief was hen te ondersteunen bij het zoeken naar werk, hen te informeren over de verschillende mogelijkheden in de bouwsector, en hen uit te leggen hoe hun begeleiding na hun opleiding zal verlopen.

Het opleidingsaanbod voor werkzoekenden wordt hoofdzakelijk verzorgd door de pijler opleidingen van de POW, en dus door Bruxelles Formation en haar partners OISP, EFP en de VDAB. In 2022 lieten 148 ondernemingen 2.420 arbeiders opleiden in Brussel, goed voor in totaal 77.032 uur opleiding.

Van de kant van de VDAB: in 2022 werden 93 personen opgeleid in de beroepen elektrische installaties, wegenwerken, ruwbouw, bouwtechnieken, gebouwafwerkingen. In samenwerking met Casablanco en Bruxelles Formation heeft Construcity de opleiding "Afbraak en Restauratie" georganiseerd, die 99 dagen duurt, verspreid over 8 maanden. Voor de werknemers van Casablanco werd een opleiding ventilatie georganiseerd voor de uitvoering van een nieuw luchtafvoersysteem. Arbeiders en werknemers van Casablanco en Homegrade kregen een opleiding in akoestische isolatie voor de uitvoering van geluidsisolerende verlaagde plafonds.

Construcity.brussels wil de Brusselse scholen begeleiden in de technische ontwikkeling van de bouwberoepen. Ter ondersteuning van de scholen richten de activiteiten zich op duurzaam bouwen, de EPB, de circulaire economie en veiligheid en welzijn in de beroepen en op de bouwplaats. Scholen vormen een zeer belangrijk publiek voor de opleidingsinitiatieven. Gemiddeld maken zij meer dan de helft uit van de deelnemers aan de opleidingen ecologisch bouwen en meer dan een derde van de deelnemers voor alle opleidingen samen.

U vindt het volledige jaarverslag hier.