Publicaties en analyse

Jaarverslag Muntpunt 2023

MP

In samenwerking met meer dan 180 partners pakte Muntpunt maatschappelijke opgaven aan, en werkte men aan de band tussen Vlaanderen en Brussel, luidt het in het jaarverslag 2023.

Met meer dan een half miljoen bezoeken, een stijging van bijna 10% ten opzichte van 2022, werd een belangrijke mijlpaal bereikt. Het aantal actieve leden steeg tot 14.421 in 2023, een toename van 7,2%. Ook zag men een groei van ongeveer 2,5% in het aantal uitleningen van de mediacollecties, en een toenemende populariteit van het digitaal aanbod. De organisatie van 1.810 activiteiten − een stijging van 13,2%, met ongeveer 46.000 deelnemende bezoekers (een toename van 9,1%) − onderstreept de rol van Muntpunt als platform voor persoonlijke ontwikkeling. De sterke stijging (15%) van het aantal Paspartoe-houders ten opzichte van het voorgaande jaar versterkt dat beeld. Met 1.277 beantwoorde informatievragen in 2023, een stijging van 18,5%, wordt duidelijk dat Muntpunt steeds vaker de plek is waar mensen voor hulp terechtkunnen. 

Strategische doelstelling 4 van Muntpunt stelt voorop dat Brusselaars en Brusselgebruikers een plek vinden om levenslang te leren, vaardigheden te ontwikkelen en kennis te delen om zo sterker te staan in de samenleving.

Het aanbod van oefenkansen Nederlands dat Muntpunt samen met de partnerorganisaties in de voorbije jaren heeft gecreëerd, werd in 2023 bestendigd. Om anderstaligen zo laagdrempelig mogelijk te bereiken, werd een Whatsappgroep opgestart. Oefenkansen in Muntpunt, maar ook aanbod van andere Brusselse organisaties, kunnen via deze weg snel met geïnteresseerden worden gedeeld. Na 7 maanden telt de groep al 83 leden, met ongeveer 2 interacties per week.

Ook werden de consultaties voor docenten Nederlands voor anderstaligen heropgestart. Muntpunt ondersteunt dit initiatief van de Taalunie met maandelijkse conversatietafels voor docenten. Voor de feestelijke editie van All You Can Play ter gelegenheid van 10 jaar Muntpunt, werden speciaal een aantal tafels gereserveerd voor anderstaligen die al spelend Nederlands wilden oefenen. Tijdens de Week van het Nederlands was er nog meer feest met een Gelukkig Zijn Sessie, waar 68 deelnemers al zingend Nederlands leerden.

2023 zag een nieuwe lichting van Digitalenten, het traject in samenwerking met Ligo Brusselleer en INTEC Brussel, waarbij vrijwilligers worden opgeleid om mensen met digitale hulpvragen bij te staan. Hiervoor werkte Muntpunt nauwer samen met partners zoals CAW Brussel en de Brusselse digipunten, die mee het curriculum vormden.

Almaar meer communities vinden hun weg naar de doe-, leer- en maakplek De Grid in Muntpunt. De Podcast Academy is ondertussen een vaste waarde geworden met een vast publiek dat geregeld aangevuld wordt met nieuwe mensen. Dankzij de mix van meer ervaren deelnemers en nieuwkomers wordt ‘peer learning’ steeds meer de norm. Nieuw was de lancering van de Podcast Academy Recording Kit en Software Kit. Hardware en software om podcasts op te nemen wordt in het gebouw toegankelijk gemaakt voor de workshopdeelnemers. Een van de Podcast Academy-deelnemers richtte het Black Voices Podcast Festival op, een serie van 4 livepodcasts en 1 workshop die 100 deelnemers lokte.

Het Wetenschapsfestival in november lokte bijna 1.000 bezoekers. Deze jaarlijkse viering van wetenschap voor kinderen werd georganiseerd in samenwerking met Erasmushogeschool Brussel, hogeschool Odisee, KU Leuven, LUCA School of Arts, SciMingo vzw, VUB & FWO.

U vindt hier het volledige jaarverslag.