Publicaties en analyse

Kloof op arbeidsmarkt tussen bevolking van Belgische en niet-Belgische herkomst

Op de Vlaamse arbeidsmarkt blijven mensen die niet in België geboren zijn het moeilijk hebben. Maar nu kunnen we uit nieuwe gegevens concluderen dat Belgen met een niet-Belgische herkomst ook moeilijk aan een job geraken. Dat blijkt uit een artikel van Werk.Focus dat zich baseert op administratieve gegevens uit het Datawarehouse Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming bij KSZ. 

De activiteitsgraad van personen met een Belgische herkomst blijft, met 74%, het hoogst op de Vlaamse arbeidsmarkt. Dit is 7,5% hoger dan personen met een niet Belgische EU15-herkomst. Tegenover de herkomstgroep ‘andere EU28’, die een activiteitsgraad kent van 68,2%, is het verschil iets minder groot. De groep met veruit de laagste activiteitsgraad is deze met een herkomst van buiten de Europese Unie, die met 60,4% ver onder de globale graad van 71,9% zit.

Lees de volledige publicatie