Nieuws uit de sector

Krachtboom!

Vlaams Instituut voor Gezond Leven

Het Vlaams Instituut Gezond Leven vzw bundelde haar expertise in gedragsverandering en gezondheidsongelijkheid om de begeleiding van kwetsbare werklozen en NEET-jongeren te ondersteunen. Het resultaat is ‘Krachtboom!’, een routekaart die je helpt om in te zetten op hun veerkracht en mentaal welbevinden tijdens een begeleiding richting tewerkstelling.

Het bestaat uit laagdrempelige en onderbouwde manieren om aan de slag te gaan met mentaal welbevinden en veerkracht en is een bundeling van handvatten, draaiboeken vol inspiratie en tools die je kan inzetten om jouw coachees of cliënten te helpen om sterker in hun schoenen te staan. 

Het richt zich naar de begeleiding van kwetsbare werklozen en NEET-jongeren richting werk en je kan afhankelijk van de begeleidingsvorm (individueel of groep) en de beschikbare tijd (weinig tijd, iets meer tijd en veel tijd) een keuze maken uit de materialen. 

Lees hier meer informatie over ‘Krachtboom!’ en welke tools je kan downloaden.