Publicaties en analyse

Mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt

SB

Historisch gezien is de werkgelegenheidsgraad hoger bij mannen dan bij vrouwen. Dat verschil is grotendeels het gevolg van sociaaldemografische, economische en culturele factoren. In de loop der jaren is de kloof echter kleiner geworden. Statbel, het Belgische statistiekbureau, maakt gebruik van de recente publicatie van de gegevens van de Census 2021 om een stand van zaken op te maken van deze ontwikkelingen, en van het soort jobs die door mannen en vrouwen worden uitgevoerd.

Uit de censusdata voor de bevolking tussen 20 en 64 jaar blijkt dat het verschil in de werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen van 10,3 procentpunten in 2011 naar 6,2 procentpunten in 2021 gedaald is. Terwijl de werkgelegenheidsgraad van vrouwen in 2021 68,6% bedroeg, bedroeg die van mannen 74,7%. Bierbeek is de enige gemeente waarbij de werkgelegenheidsgraad hoger is bij vrouwen dan bij mannen.

Het verschil tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt hangt eveneens af van hun woonplaats. Zo is de kloof in werkgelegenheidsgraad het hoogst in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest: 64,2% voor mannen en 55,7% voor vrouwen. Er zijn verschillende gemeenten, voornamelijk in het Brussels hoofdstedelijk gewest en Wallonië, met een vrij groot verschil in werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen. De kloof is het grootst in Sint-Jans-Molenbeek, waar de werkgelegenheidsgraad van mannen (59,6%) 15,8 procentpunten hoger ligt dan die van vrouwen (43,8%). Het verschil in werkgelegenheidsgraad tussen mannen en vrouwen is ook aanzienlijk in de gemeenten Anderlecht, met een werkgelegenheidsgraad van 63,1% voor mannen en 49,8% voor vrouwen, en Koekelberg met een werkgelegenheidsgraad van respectievelijk 67,2% en 54,4%.

In de hoofdstad is het verschil groter voor zelfstandigen, die voornamelijk mannen zijn, met een kloof van 10,8 procentpunten met vrouwen, terwijl voor het land als geheel deze kloof slechts 5,2 procentpunten bedraagt in 2021. De gemeenten Anderlecht en Koekelberg vertonen daarentegen grotere verschillen in de verdeling naar beroepsstatuut tussen mannen en vrouwen.

U vindt hier het Statbel-bericht.