Publicaties en analyse

Meer dan de helft van werklozen die uitstromen vindt stabiele job

RVA

In de afgelopen tien jaar (2010-2020) heeft meer dan de helft van de werklozen die uitstromen naar werk een stabiele job gevonden. Dit is een van de eerste vaststellingen uit een studie van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA), gebaseerd op een nieuwe methode om de uitstroom naar werk te analyseren.

De grote meerderheid (55,4%) van de uitstromen naar werk is van hoge of zelfs volmaakte kwaliteit: het gaat om stabiele intredes in de arbeidsmarkt en betreft vooral langgeschoolden, werklozen met een werkloosheidsduur minder dan 1 jaar, samenwonenden, vrouwen en ouderen. De profielen van de burgers die een minder stabiele intrede op de arbeidsmarkt kennen zijn de kortgeschoolden, de gezinshoofden, de alleenstaanden, en personen met een werkloosheidsduur van meer dan 1 jaar. Deze profielen vertonen een verhoogd risico om weer in de werkloosheid te belanden.

We vinden een relatieve stabiliteit van de verhouding werkkwaliteit na uitstroom ongeacht de economische situatie. Er is een impact te zien van de hervorming van de inschakelingsuitkering in 2015, alsook een effect van de coronacrisis in 2020. De grote meerderheid van de uitstromen naar werk is van hoge of zelfs volmaakte kwaliteit. Slechts voor een minderheid zien we een uitstroom naar werk die algemeen beschouwd eigenlijk mislukt. Deze minderheid betreft echter ongeveer 1/6 uitstromen, en is dus zeker niet verwaarloosbaar.

In de RVA-analyse wordt uitgebreid aandacht besteed aan de methodologie die werd gebruikt. Alle cijfers en tendensen hebben betrekking op het federale niveau, er wordt geen aandacht besteed aan de situatie in de gewesten.

Lees hier de volledige analyse.