Beleidsnieuws

Memorandum meertaligheid in Brussel

Be talky

Op woensdag 07/02/2024 presenteerde de Brusselse Raad voor Meertaligheid zijn Memorandum. De Raad is een aantal jaar geleden in het leven geroepen door minister Sven Gatz, bevoegd voor, onder meer, de promotie van meertaligheid in Brussel. Als tweede meest meertalige stad van de wereld, na Dubai, is Brussel de eerste stad in de wereld die een minister voor meertaligheid heeft.

Philippe van Parijs, voorzitter van de Raad: “Met de huidige hyperdiverse bevolking is Brussel te vergelijken met de toren van Babel. Maar in tegenstelling tot de mythe van Babel waarin de mensen elkaar niet meer konden verstaan omdat ze geen gemeenschappelijke taal meer hadden, wil de Raad dat meertaligheid de burgers juist verbindt."

In het Memorandum formuleert de Raad aanbevelingen aan de federale overheid, aan de beide taalgemeenschappen en aan de regering van het Hoofdstedelijk Gewest rond twee hoofdthema’s: de taalverscheiden bevolking beter onthalen en bedienen en de Brusselaars taalkundig beter uitrusten als werknemers, burgers en buren. In het eerste wordt er gepleit voor het aanbieden van openbare diensten in andere talen, op pragmatische en functionele wijze, zonder afbreuk te doen aan de twee officiële talen van Brussel. Dit vereist een aanpassing van de taalwetgeving die in het Memorandum verder gedetailleerd wordt. Andere aanbevelingen betreffen het uitbreiden van meertaligheidspremies, betere ondersteuning bieden aan sociaal tolken enz.

In het tweede hoofdthema ligt de focus op de talige ontwikkeling van de Brusselaars die, gezien de meertalige noden van de arbeidsmarkt, substantieel bijdraagt aan een kwalitatieve en duurzame tewerkstelling van de inwoners maar ook aan de sociale cohesie in Brussel. Op het gebied van onderwijs adviseert de Raad om diepgaand onderzoek te doen naar de mogelijkheid meertalige Brusselse scholen op te richten, immersieonderwijs te ondersteunen, de schoolkalenders op elkaar af te stemmen en het tekort aan leerkrachten te bestrijden. Alle voorstellen hebben als uiteindelijk doel er voor te zorgen dat Brusselse scholen van beide taalgemeenschappen beschikken over genoeg middelen en mogelijkheden om leerlingen aan de maatschappij af te leveren met een goede kennis van tenminste Frans, Nederlands en Engels.

Nu de eerste stappen van een doordacht beleid gemaakt zijn om van de Brusselse meertaligheid een sociale en wellicht ook economische troef te maken, is het zaak het gedane werk voort te zetten, op te volgen en te concretiseren. Een nieuw mandaat voor een ministeriële portefeuille, een week van de meertaligheid en een cel ‘meertaligheid’ binnen een Brusselse administratie zijn daarvoor goede uitgangspunten.

De volledige aanbevelingen lees je op de website van Be Talky.