Nieuws uit de sector

Mutualisering, bijeenvoeging & groepering van diensten voor Brusselse social profit ondernemingen

Op maandag 13 juni organiseerde Bruxeo, de confederatie voor de Brusselse social profit sector, een colloquium over mutualisering, bijeenvoeging en groepering van diensten. Dit vond plaats in het Brussels Parlement.

De kernvraag van dit colloquium was hoe men meer samenwerking kon creëren tussen de Brusselse social profit ondernemingen en meer middelen te verenigingen om zo efficiënter te kunnen werken.

Het colloquium werd ingeleid door Jean-Claude Praet, voorzitter van Bruxeo, die de uitdagingen schetste waar de social profit sector mee kampt wanneer het aankomt op mutualisering van diensten. Zo is er steeds de vanzelfsprekende reflex om jezelf als organisatie, alsook de middelen die je ter beschikking hebt, te beschermen. Bepaalde diensten mutualiseren betekent mogelijk ook het oprichten van nieuwe ondernemingen.

Bruxeo zelf heeft twee projecten lopen die gratis diensten aanbieden aan de social profit ondernemingen, Energy Advisors en het project so-Diversity. Energy Advisors bestaat uit een team van vier energie- en renovatie adviseurs die social profit ondernemingen ondersteunen bij energiebesparingen of bij het investeren in duurzame energie. Zij bieden onder andere een energie diagnose bij een bezoek aan uw gebouw en geven neutraal advies bij offertes voor renovaties. So-Diversity heeft als doel de diversiteit bij de social profit te bevorderen en biedt advies aan verantwoordelijken over hoe ze meer diversiteit binnen hun diensten kunnen creëren.

In het volgende deel kwam de politieke visie omtrent mutualisering van diensten aan bod. Zowel Rudi Vervoort -minister president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest- als Barbara Trachte -minister president van het COCOF- kwamen aan het woord. Er werd uitgelijnd op welke thema’s de beleidsmakers graag willen inzetten zoals digitalisering en kennisdeling, alsook het welzijn van werknemers. Uitdagingen waar de mutualisering van diensten een belangrijke rol in kan spelen.

Vanuit een meer academisch standpunt lichtte Muriel Sacco, onderzoekster politieke en sociale wetenschappen alsook docent aan de ULB, het conceptueel en theoretisch kader van mutualisering toe. Hierbij gaf ze aan dat mutualisering veel verschillende vormen kan aannemen, van formele tot minder formele samenwerkingen, fusies alsook het oprichten van een aparte onderneming. Mutualisering kan verschillende doeleinden hebben: het optimaliseren van zowel frontoffice als backoffice diensten, HR diensten of wetenschappelijk onderzoek. Mutualisering brengt ook bepaalde uitdagingen met zich mee, zoals het behouden van autonomie, de verdeling van taken, het toekennen van subsidies en erkenningen alsook het definiëren van waarden.

Tenslotte kwamen er nog een aantal concrete voorbeelden van mutualisering aan bod. Eerst en vooral Iriscare, die het project Ecat kwam voorstellen. Dit is een overheidsopdrachten centrale waarbij zorggerelateerde instellingen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kwalitatief en zo voordelig mogelijk persoonlijk beschermingsmateriaal kunnen aankopen rechtstreeks bij de leverancier. Vervolgens werd ABBET voorgesteld (Associatie in Brussel voor Beter Evenwicht tijdens Tewerkstelling), een organisatie die verenigingen sensibiliseert en begeleidt in het opzetten van een welzijnsbeleid op het werk.  Het derde project BASIC+ biedt organisaties ondersteuning bij de GDPR-wetgeving. Tenslotte was er nog het Project Lama met haar specifiek project Assos dat zich richt op (ex-)verslaafden en drugsgebruikers.

Ten slotte volgde nog een korte vragenronde. Het colloquium eindigde met een besluitend woordje van Christian Dejaer, afgevaardigde bestuurder van Bruxeo en een receptie.