Publicatie

NEET’s: vallen, opstaan en weer doorgaan?

SW

Het Steunpunt Werk (KU Leuven) staat in een nieuw onderzoek vanuit een uniek begeleidersperspectief stil bij de relatie tussen de jongeren in een NEET-situatie (Not in Education, Employment or Training) en de arbeidsmarkt, het activeringsproces waarin begeleiders de afstand tussen jongeren en de arbeidsmarkt proberen te overbruggen, en de spanningsvelden die ontstaan tijdens het activeringsproces tussen de betrokken actoren.

Het Steunpunt Werk brengt hun afstand tot de arbeidsmarkt regelmatig op een kwantitatieve manier in kaart via hun arbeidsmarktpositie. In dit nieuwe onderzoek wil men meer inzicht krijgen in het complexe concept van afstand tot de arbeidsmarkt vanuit het perspectief van jongerenbegeleiders. Deze kunnen doorslaggevend zijn voor niet-beroepsactieve personen om de stap naar een beroepsactieve positie te zetten. Bovendien nemen begeleiders een bijzonder interessante positie in doordat ze zowel met jongeren als met werkgevers een relatie ontwikkelen en onderhouden. Begeleiders kunnen vanuit hun positie dus meer inzicht geven in wat afstand tussen de arbeidsmarkt en de jongere betekent, en hoe deze kan overbrugd worden.

Vanuit deze studie formuleert het Steunpunt Werk vijf overkoepelende conclusies waaraan telkens enkele uitdagingen en aanbevelingen gekoppeld worden. Men wil hiermee vooral een aantal aannames in vraag stellen over jongeren in een NEET-situatie die vaak terugkomen. Deze aannames houden immers niet altijd voldoende rekening met de complexe realiteit zoals de studie naar voor brengt vanuit het oogpunt van de NEET-begeleiders. Het Steunpunt Werk wijst er zo achtereenvolgens op dat dé jongere in een NEET-situatie niet bestaat; afstand een wederzijds begrip is; dé arbeidsmarkt niet bestaat; vertrouwen een wederzijds begrip is; en dé aanpak niet bestaat.

Lees het volledige rapport ‘Vallen, opstaan en weer doorgaan? De weg naar de arbeidsmarkt van jongeren in een NEET-situatie vanuit een begeleidersperspectief’ van Steunpunt Werk.