Nieuws uit de sector

Nieuwe dienstverlening langdurig werkzoekenden

VDAB

Om langdurig werkzoekenden en niet-beroepsactieven op weg te helpen naar een job, zet VDAB in op een laagdrempelige opbouw van werkervaring. Het gaat om mensen die aan de slag willen gaan, maar voor wie dat om allerlei redenen niet lukt.

Dat kan bijvoorbeeld zijn door een gezondheidsprobleem of een armoedeproblematiek. Het nieuw dienstverleningspakket kan dan ook interessant zijn voor mensen die een uitkering krijgen van het RIZIV, en die doorverwezen worden naar VDAB voor een 'terug naar werk' traject. Ook lokale besturen die mensen met leefloon begeleiden naar werk, kunnen iemand doorverwijzen naar VDAB om een GLOW-traject op te starten (Groeien en Leren op de Werkvloer).

Het aanbod aan werkplekleren waar deze doelgroep gebruik van kan maken, is heel ruim. Iemand kan bijvoorbeeld beginnen met een werkervaringsstage. Deze werkervaringsstage kan plaatsvinden bij de beenhouwer of de KMO om de hoek. De stage kan echter ook plaatsvinden in een school, bij een lokaal bestuur of een vzw. Op de laatste locaties spreekt men van gemeenschapsdienst. Binnen de gemeenschapsdienst zal de langdurig werkzoekende kleinschalige taken uitvoeren bij lokale besturen, vzw’s of scholen om competenties en arbeidsritme op te bouwen. De werkzoekende krijgt hiervoor een beperkte vergoeding.

In het aanbod zit ook een beroepsverkennende stage, een opleidingsstage, een individuele beroepsopleiding (IBO) of een korte beroepsopleiding. Al deze vormen kunnen werkzoekenden combineren in een opbouwend traject naar werk. Werkzoekenden die hun kennis van het Nederlands willen verbeteren, kunnen het werkplekleren combineren met taalcoaching.

Voor het aanbieden van deze dienstverlening doet VDAB een beroep op partnerorganisaties zoals Groep Intro, Emino, Randstad en SBS Skill Builders. Zij stippelen samen met de werkzoekende een traject naar werk uit.

Vind hier meer info