Nieuws uit de sector

Nieuwe portaalsite Levenslang Leren

Vlaanderen-VerbeeldingWerkt_Logo

Burgers, ondernemers, opleidingsverstrekkers of partners in levenslang leren kunnen sinds kort terecht op de portaalwebsite Levenslang Leren. Deze is in beheer van het Expertisecentrum Innovatieve Leerwegen in Vlaanderen en fungeert als een knooppunt voor informatie en inspiratie over levenslang leren. Wat je er kan vinden is ook interessant voor Brussel. De objectieven en de kern van het aanbod vind je hieronder in een notedop.

Je vindt er praktijkgerichte verhalen en getuigenissen uit het dagelijkse leven, interessante cijfers en feiten, verhelderende onderzoeksresultaten en adviesrapporten, en meer. De portaalwebsite vermeldt maatregelen die weliswaar bestemd zijn voor Vlaanderen maar de ideeën zijn universeel toepasselijk door het ideeënkader dat ze bieden.

Burgers die graag willen bijscholen of omscholen kunnen er via een competentiecheck nagaan of hun vaardigheden up to date zijn, en vinden er een gedetailleerde structuur om hun leerparcours verder aan te pakken. Dit geldt voor het vinden van een opleiding en steun krijgen hierin, het erkennen van competentie, en eventuele loopbaanvragen.

Ondernemers vinden hier inspiratie om een strategische visie op levenslang leren te ontwikkelen en een lerende organisatie te worden zodat ze het tempo van verandering en innovatie beter aankunnen. Ook kunnen ze de eigen aanpak enten op bestaande maatregelen die voor een stuk analoog kunnen worden aangepakt in Brussel.

Opleidingsverstrekkers kunnen zich baseren op de ideeën die ze krijgen aangereikt om organisaties te begeleiden en beroepskwalificerende trajecten en vormingen te ontwikkelen en te organiseren. Specifiek worden ook e-leren en digitale transformatie aangekaart.

Partners kunnen een rol spelen in het creëren van een sfeer van levenslang leren door de boodschap mee te nemen in hun eigen communicatie en zo de kracht van het concept in hun netwerk te vergroten. Op die manier kunnen zij een lange-termijn impact bewerkstelligen. De website biedt een concrete aanpak hierrond.

De Inspiratiedag Levenslang Leren die in oktober 2022 plaatsvond zette op basis van het Actieplan levenslang leren -Koers zetten naar een lerend Vlaanderen- al een aantal bakens uit voor de toekomst die nu worden gerealiseerd.

De portaalwebsite Levenslang Leren is één van de sleutelmaatregelen ondernomen in België om de internationale uitdagingen op leervlak aan te pakken, en een bouwsteen voor de toekomst waar we in Brussel van kunnen meegenieten.