Beleidsnieuws

Nieuwe studierichtingen duaal leren

Op 17 juli 2020 keurden Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) en Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) het ontwerpbesluit goed dat jaarlijks een lijst vastlegt van nieuwe duale opleidingen, waarvoor er telkens een standaardtraject wordt uitgewerkt. Deze lijst van nieuwe opleidingen breidt jaarlijks uit. Duaal leren is bedoeld voor leerlingen die klaar zijn om te leren en te participeren op een werkplek.

In het voorliggende besluit leggen beide ministers een lijst van structuuronderdelen vast die aanbieders van duaal leren kunnen inrichten vanaf 1 september 2021. De komende jaren zal duaal leren nog stelselmatig worden uitgebreid met nieuwe aanbieders van duale opleidingen en ook nieuwe studierichtingen. Aanbieders dienen hiervoor een aanvraag in tegen 30 november 2020 bij Agodi, het Agentschap voor Onderwijsdiensten. Het Regionaal overlegforum (ROF) Duaal Leren van het Brussels hoofdstedelijk gewest organiseert daarom op 23 september een infomoment, in samenwerking met view.Brussels/Actiris en VDAB Brussel, die (mogelijke) aanbieders de nodige informatie verstrekt om keuzes te maken op vlak van programmatie van duale structuuronderdelen vanuit het perspectief van de Brusselse arbeidsmarkt. Daarbij wordt eveneens het verdere verloop van de ROF-procedure inzake programmatie-aanvragen duaal leren toegelicht.

Het besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs vindt u hier terug.