Nieuws uit de sector

Nieuwe website Beroepenpunt

CDM

Op donderdag 27 juni is de nieuwe website van het Beroepenpunt gelanceerd en officieel toegankelijk.

Dorifor werd in het jaar 2000 door Bruxelles Formation opgericht en bevatte het Franstalig opleidingsaanbod in het Brussels Gewest. Het platform gaf een overzicht van meer dan 2.700 opleidingen aangeboden door meer dan 800 organisaties. Ook het Nederlandstalig opleidingsaanbod was al sinds lange tijd te vinden op Dorifor dankzij, onder meer, de samenwerking met VDAB. Dorifor was een belangrijke werktool voor consulenten uit vele organisaties en vzw’s. 

Dorifor wordt nu overgedragen aan de website van het Beroepenpunt. De databank zal de nieuwe website wel blijven bevoorraden maar zal over enige tijd niet meer bestaan als aparte eenheid. De nieuwe website van het Beroepenpunt zal dus wel alle in Dorifor aanwezige opleidingen omvatten. Ook kan er veel informatie over de mogelijkheden tot levenslang leren, evenementen voor werkzoekenden en informatie-sessies over beroeps(her)oriëntatie op de website gevonden worden. 

De interfacetalen van de nieuwe website zullen eerst Frans en Nederlands zijn. In een latere fase zal het Engels daaraan toegevoegd worden. De nieuwe website is intuïtief, gebruiksvriendelijk en responsief, wat betekent dat de weergave van de inhoud zich automatisch aanpast aan verschillende schermformaten en apparaten. Daardoor zal de website makkelijker gebruikt kunnen worden door een digitaal kwetsbaar publiek. 

Deze nieuwe website markeert een keerpunt voor de beroepsoriëntatie in Brussel, en dus ook voor de sector van beroepsinschakeling en begeleiding van werkzoekenden. De bedoeling is dat de website de referentie wordt voor zowel consulenten als werkzoekenden die er alle informatie over opleidingen, evenementen en beroepen zullen kunnen vinden. Door de centralisatie van gegevens van zowel Nederlandstalige als Franstalige organisaties, de drie interfacetalen en de digitale laagdrempeligheid, kan deze nieuwe website substantieel bijdragen aan een kwalitatieve dienstverlening op het gebied van levenslange beroepsoriëntatie voor alle Brusselaars.

Neem een kijkje op de nieuwe website.