Publicaties en analyse

OESO aanbevelingen voor Brussel

OECD

In het recente document “Policy highlights: Unleashing talent in Brussels, Belgium” doet de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) een aantal arbeidsmarktgerichte aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De voorstellen zijn gegroepeerd in vier hoofdstukken, die telkens zes concrete maatregelen bevatten: vereenvoudig het beheer van de tewerkstellings- en stagesysteem; pak langdurige werkloosheid en economische inactiviteit actiever aan; ondersteun de integratie van migranten op de arbeidsmarkt, en pas de 15 aanbevelingen toe ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt, en ter promotie van diversiteit; verhoog het aantal mensen dat een stage volgt, en verhoog de kansen op tewerkstelling nadien.

Onder de concrete maatregelen bevinden zich onder meer het versterken van de Jobhuizen (Maisons de l’Emploi) om tot een one stop shop-benadering te komen tussen Actiris, de OCMW’s en de sociale economie, het bevorderen van de interregionale arbeidsmobiliteit, de hervorming van tewerkstellingsincentives, het vaker evalueren van tewerkstellingsmaatregelen, het erkennen van buitenlandse kwalificaties, werkgevers aanmoedigen om stagekwalificaties te erkennen, versterken van de band tussen Actiris en het duaal leren-systeem.

In de publicatie worden er interessante vergelijkingen gemaakt met de situatie in andere Europese hoofdsteden. De OESO vindt het Brussels model vrij complex - naast Actiris spelen ook VDAB Brussel en Bruxelles Formation een grote rol in de hoofdstad. Inzake de OCMW’s wil de OESO naar een systeem gaan waarbij of Actiris een grotere rol krijgt toebedeeld met betrekking tot personen ingeschreven bij het OCMW, of dat de arbeidsmarktfunctie van de OCMW’s wordt versterkt.

Raadpleeg de volledige analyse op de OESO-website.