Publicaties en analyse

Opleiding en arbeidsmarkt

Actiris & Bruxelles Formation

Actiris en Bruxelles Formation hebben hun jaarverslag 2022 “Politique Croisées Emploi-Formation" gepubliceerd. Een deel van de beheerscontracten 2023-2027 van Actiris en Bruxelles Formation is gemeenschappelijk.

Dat levert een pak interessante gegevens op over diverse thema’s zoals het Beroepenpunt, de jongerengarantie, knelpuntberoepen, levenslang leren, de numerieke kloof, opleidingen bij ondernemingen, de Polen Opleiding en Werk, stages, het aanleren van talen, het uniek dossier voor werkzoekenden, het valideren van opgedane ervaring, etc. Enkele cijfers en evoluties:

Van de 31.756 werkzoekenden die in 2022 begeleid werden door Actiris, hebben 14.645 een opleiding gevolgd bij Bruxelles Formation of haar partners, 63,3% daarvan hebben hetzelfde jaar een job gevonden, en dat is 5,9% meer dan het jaar voordien. Twee jaar na hun opleiding heeft 71% een job gevonden. Volgens Actiris waren er in 2021 een 113-tal knelpuntberoepen (‘fonctions critiques’). Voor 11 daarvan is er geen opleiding voorzien bij Bruxelles Formation.

Brulingua, dat toelaat online talen te leren, noteerde in 2022 24.597 nieuwe inschrijvingen, tegenover 21.650 in 2021. Het had in 2022 27.780 actieve gebruikers, tegenover 25.070 het jaar voordien. In 2022 had het Nederlands het meest succes met 11.505 cursisten, tegenover 8.606 voor Frans en 6.772 voor Engels. Op vier staat Bulgaars met 1.501.

Het Beroepenpunt was in 2022 goed voor 22.259 individuele gesprekken, 4.827 antwoorden op vragen via email, 22.501 deelnemers aan diverse activiteiten, 45.074 bezoekers van de website, en 30.372 oproepen toegekomen in het call center. Wat betreft individueel advies zien we dat 53,2% van het advies gaat naar vrouwen, en 46,8% naar mannen, van de jongeren jonger dan 25 jaar zijn er 52,0% mannen en 48,0% vrouwen. Er zijn veel meer mannen in de leeftijdscategorieën 50 jaar en ouder dan vrouwen, vrouwen zijn dan weer opmerkelijk sterker aanwezig in de categorieën 25 tot 29 en 30 tot 39 jaar. Slechts 1% van de bezoekers van het Beroepenpunt zijn niet gedomicilieerd in het Brussels Gewest.

U vindt hier het volledige jaarverslag.