Nieuws uit de sector

Opleidingstegoed

Vlaamse Regering

De Vlaamse overheid lanceert het opleidingstegoed. Hiermee wil minister Jo Brouns (CD&V) een extra boost geven aan het levenslang leren in Vlaanderen, en verder bouwen aan een Vlaamse leercultuur.

Daarnaast keurde de Vlaamse Regering de verlenging van het zogenaamde “gemeenschappelijk initiatiefrecht” goed. Daarbij wordt het recht van de werknemer op Vlaams Opleidingsverlof (VOV) verdubbeld van 125 naar 250 uur als de opleiding wordt gevolgd op het initiatief van de werkgever.

Het opleidingstegoed geeft uitvoering aan een belangrijk luik van het Vlaams regeerakkoord, maar ook aan engagementen uit het relanceakkoord “Alle Hens aan Dek”, en het actieplan van het Vlaams Partnerschap Levenslang Leren. 

Momenteel bevat het opleidingstegoed vier maatregelen:

  • het Vlaams Opleidingsverlof (VOV) : is een gewestelijke materie, dus niet toepasbaar in Brussel;
  • de Vlaamse Opleidingscheques : kan men ook in Brussel gebruiken;
  • het Vlaams Opleidingskrediet : de werknemer kan ook in het Brussels Gewest wonen;
  • het Vlaams Zorgkrediet : voor iedereen die in de Vlaamse openbare sector werkt.

U vindt hier alle details.