Vooraan

Opleidingsvergoeding

BHG

Het Brussels regeerakkoord voorziet een opleidingsinkomen van 4 euro per opleidingsuur zodat banen en opleidingen toegankelijker worden voor elke Brusselaar, inclusief de meest kwetsbare werkzoekenden. De realisatie daarvan is echter niet zo makkelijk.

In de commissie economische zaken en tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest stelde parlementslid Pepijn Kennis (Agora) een vraag aan minister Bernard Clerfayt (DéFI) in verband met de doelstelling om een opleidingsinkomen van 4 euro per uur in te voeren. Opleiding is een gemeenschapsbevoegdheid. De opleidingsvergoeding werd tot 2 euro per uur opgetrokken voor Franstalige werkzoekenden, Nederlandstalige werkzoekenden kunnen enkel financiële tegemoetkomingen ontvangen, zoals de terugbetaling van hun verplaatsingskosten, de kosten van kinderopvang, en 1 euro extra voor knelpuntberoepen.

“Stagiairs die een beroepsopleiding volgen bij Bruxelles Formation en partners hebben sinds 2021 recht op een opleidingsvergoeding van 2 euro per uur. Op mijn initiatief heeft de regering de vergoeding verdubbeld, zonder de werkzoekenden fiscaal te benadelen. Sinds 2022 werk ik samen met de federale collega's om ervoor te zorgen dat we de opleidingstoelage kunnen optrekken tot 3 euro per uur voor opleidingen die verband houden met beroepen waarnaar een grote vraag bestaat. Tot op heden heeft de federale overheid nog steeds niet gegarandeerd dat dat bedrag belastingvrij zal zijn”, stelt minister Clerfayt in zijn antwoord.

Gelet op de begroting voor 2024 van de federale regering ziet het er niet naar uit dat die belastingvrijstelling er zal komen. Pas wanneer de federale regering garandeert dat de opleidingssteun voor werkzoekenden in knelpuntberoepen niet belast wordt, wil de minister  een vergoeding van een extra euro per uur invoeren voor alle Brusselaars, ongeacht hun taalrol.

Lees de volledige vraag en antwoord (p. 22 en volgende) op de website van het BHG.