Vooraan

Phoenix.brussels-premie

De Phoenixpremie biedt Vlaamse, Waalse en Brusselse werkgevers een korting van 4.800 euro over een periode van zes maanden als ze een Brusselaar aanwerven. Deze maatregel wordt verlengd tot 3 juni 2022. In 2021 werd er 30 miljoen uitgetrokken voor de premie, maar daarvan werd slechts 6 miljoen euro gebruikt.

Brussels parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA) vroeg in de plenaire vergadering van het parlement van het Brussels Gewest (22 januari) of deze premie geëvalueerd werd. Het Brussels Gewest telt iets meer dan 9.000 werkloze jongeren, op de website van de VDAB staan 18.900 vacature voor Vlaams-Brabant, waarvan 5.500 vacatures in de sector van productie en techniek. “Die werkgevers hebben geen subsidies nodig, maar eenvoudigweg personeel”, voegt het parlementslid er aan toe, “wat wordt er gedaan om Brusselaars naar die jobs toe te leiden?”

“We hebben de Phoenixpremie in juli 2020 ingevoerd toen we dachten dat er in Brussel meer werklozen zouden zijn door meer faillissementen of ontslagen. Dat is nog niet gebeurd doordat de federale steunmaatregelen verlengd worden tot eind maart”, stelt bevoegd minister Bernard Clerfayt (Défi) in zijn antwoord.

Vlaanderen en Brussel hebben een ambitieus Samenwerkingsakkoord gesloten en de VDAB en Actiris werken protocollen uit voor informatie-uitwisseling om meer Brusselse werkzoekenden naar Vlaanderen te sturen. “We zijn bereid hen een opleiding te geven op maat van de noden die er in Vlaanderen bestaan”, vervolgt de minister. In het kader van Europese steunmaatregelen wordt er gewerkt aan versterking van de talenkennis en IT-competenties van werkzoekenden, en Actiris is bezig met het opstellen van een competentieprofiel van alle werkzoekenden om hun een gepaste opleiding te geven.

De volledige vraag en antwoord leest u hier.

Zoek een artikel