Beleidsnieuws

Pleidooi arbeidsimmersietrajecten

Combi

De Brusselse Adviesraad van Nederlandstalige Sociale Partners (BANSPA) heeft een pleidooi voor de opzet van arbeidsimmersietrajecten voor Brusselaars met een verre afstand tot de arbeidsmarkt uitgebracht. Dit pleidooi, opgesteld door Tracé Brussel vzw in samenwerking met CAD De Werklijn en BANSPA, ijvert voor het uitwerken van een nieuwe vorm van arbeidsparticipatie voor Brusselaars voor wie doorstroom naar betaalde arbeid (zowel regulier als beschermd) (nog) niet mogelijk is.

Het huidige Brusselse kader arbeidszorg biedt onvoldoende mogelijkheden om het CMPPS-doelpubliek (personen met een cognitieve, medische, psychische, psychiatrische of sociale multiproblematiek) ondersteuning te bieden, zowel op het vlak van zorg als op het vlak van arbeidsparticipatie. 

Arbeidsimmersie omvat een combinatie van een intensieve, holistische begeleiding op maat (zorgcomponent) en een arbeidsmatige activiteit in een reële werkomgeving (onbezoldigde maar niet-vrijblijvende arbeid). Deze competentieversterkende methodiek zorgt voor een veilige omgeving waarin personen stappen (terug) naar werk kunnen zetten zonder het risico te lopen om hun statuut, en dus ook hun inkomen, te verliezen. Op deze manier kan men de latente voordelen van arbeid ervaren zoals het versterken van sociale vaardigheden, het creëren van een netwerk, het ervaren van structuur, en kan men daarbovenop relevante werkervaring opdoen. Voor diverse personen met een CMPPS-problematiek vormt een arbeidsimmersietraject een noodzakelijke stap naar een mogelijke doorstroom naar de beschermde of de reguliere arbeidsmarkt (cfr. activeringstrajecten in Vlaanderen binnen het decreet Werk- en zorgtrajecten). 

Dit pleidooi arbeidsimmersietrajecten biedt een geloofwaardige oplossing voor het huidige gebrekkige Brusselse kader arbeidszorg. BANSPA, Tracé Brussel vzw en CAD De Werklijn roepen dan ook diverse stakeholders waaronder de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Actiris en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op om een antwoord te formuleren op dit knelpunt aan de hand van de uitwerking en de opzet van arbeidsimmersietrajecten in Brussel. 

Daarnaast pleiten de drie organisaties eveneens, bij de vorming van de nieuwe Brusselse regionale regering, voor het streven naar een duurzame visie op en een structureel kader voor de ondersteuning van het Brusselse CMPPS-doelpubliek, onder meer door een betere afstemming van de beleidsdomeinen Werk en Welzijn, zowel op het regionaal vlak maar ook in samenwerking met de toekomstige Vlaamse en federale regering. 

Lees hier het volledige Pleidooi voor Arbeidsimmersietrajecten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Voor meer informatie kan u terecht bij Afra Dekie, Tracé Brussel vzw (afra.dekie@tracebrussel.be) of Vincent Verrydt, BANSPA-secretariaat (vincent.verrydt@tracebrussel.be).