Opinie en advies

Programmatie BSO en TSO 2024-2025 - duaal en niet-duaal

SERV

De SERV formuleert een advies over de programmatieaanvragen in het secundair onderwijs voor het schooljaar 2024-2025 in de 2de en 3de graad van de dubbele en arbeidsmarktfinaliteit - duaal (waaronder ook BuSO) en niet duaal. Wij sommen voor u de drie hoofdpunten op.

 1. Dynamiek stimuleren : het belang van flexibiliteit in onderwijsprogrammatie

  Het Vlaamse onderwijslandschap staat voor de uitdaging om dynamisch en flexibel te reageren op de veranderende behoeften van studenten en de arbeidsmarkt. Het invoeren van een dynamisch programmatieoverleg wordt voorgesteld als een cruciale stap om deze flexibiliteit te bevorderen. Door de planlast te verminderen en de betrokkenheid te vergroten, kunnen scholen sneller inspelen op nieuwe trends en ontwikkelingen in onderwijsbehoeften. Een dergelijk overlegmechanisme biedt niet alleen ruimte voor innovatie, maar ook voor het creëren van een gedragen onderwijsaanbod dat aansluit bij de diversiteit van leerlingen en de maatschappelijke context.
   
 2. Samenwerking bevorderen: co-creatie tussen onderwijsverstrekkers en werkpartners

  Een effectieve samenwerking tussen onderwijsverstrekkers en werkpartners is essentieel om een maatschappelijk relevant onderwijsaanbod te waarborgen. Door verregaande co-creatie te stimuleren, kunnen scholen en bedrijven gezamenlijk werken aan het ontwikkelen van programma's die aansluiten bij de behoeften van zowel de studenten als de arbeidsmarkt. Deze samenwerking kan zich manifesteren in verschillende vormen, zoals stages, leerwerkplekken en gezamenlijke projecten. Het bevorderen van een nauwe band tussen onderwijs en industrie draagt niet alleen bij aan de inzetbaarheid van studenten, maar versterkt ook de economische veerkracht van de regio.
   
 3. Transparantie waarborgen : monitoren van onderwijsaanbod en instroom

  Het monitoren van het onderwijsaanbod en de instroom is van vitaal belang om eventuele onevenwichtigheden te identificeren en aan te pakken. Door gebruik te maken van een matrix secundair onderwijs kunnen beleidsmakers en onderwijsinstellingen trends en patronen in kaart brengen en hierop anticiperen. Het waarborgen van transparantie in het onderwijsproces draagt bij aan een eerlijke en gelijke toegang tot onderwijskansen voor alle studenten. Bovendien biedt het de mogelijkheid om tijdig bij te sturen en te investeren in gebieden waar tekorten of scheeftrekkingen dreigen te ontstaan.

In een tijdperk van constante verandering en complexe uitdagingen is het essentieel dat het onderwijslandschap veerkrachtig en adaptief blijft. Door dynamiek te stimuleren, samenwerking te bevorderen en transparantie te waarborgen, kan het Vlaamse onderwijs zich blijven ontwikkelen als een cruciale motor voor individuele groei, economische welvaart en maatschappelijke vooruitgang.

U kan op de website het volledige advies van de SERV vinden.