Nieuws uit de sector

Project Jobcreatie 2024

Sociare

Het Sociaal Fonds voor het Sociaal-Cultureel Werk herlanceerde op 22 januari het project Jobcreatie in het kader van VIA6. Dit heeft als doel de tewerkstelling van min-26-jarigen en 55-plussers in de Nederlandstalige socioculturele sector te bevorderen.

Elke organisatie met minimum 0,95 VTE in dienst in het tweede kwartaal van 2023, en die behoort tot PC329.01 en PC329.03, Nederlandse taalrol RSZ, kan bij een nieuwe aanwerving gedurende 12 maanden een tussenkomst aanvragen tot 75% van de loonkosten, met een maximum van 3.200 euro per maand per VTE. Organisaties die vallen onder PC 329.03 kunnen alleen een aanvraag indienen voor aanwerving van een min-26-jarige.

In 2024 worden 49 voltijdse equivalenten goedgekeurd. Meer informatie en hoe je een aanvraag kan indienen (vóór 16 april 2024) lees je op de website van VIVO. Ten laatste op 29 april 2024 verneem je of je al dan niet een nieuwe werknemer kan aanwerven.