Nieuws uit de sector

Projectoproep Europees Jaar van de Vaardigheden

EYS

Tijdens het Europees Jaar van de Vaardigheden, of The European Year of Skills (EYS), wordt een hele reeks aan acties en initiatieven in de kijker gezet om de mismatch tussen vaardigheden van werkzoekenden en jobs op de arbeidsmarkt aan te pakken. Bovendien krijgen mensen en bedrijven de kans bij te dragen aan de groene en digitale transities.

Het EYS is een initiatief van de Europese Commissie (Directoraat-Generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) en bestaat uit vier pijlers: bevorderen van investeringen in opleiding en bijscholing, inzetten op het matchen van de noden van bedrijven met de vaardigheden door nauw samen te werken met sociale partners en bedrijven, ambities en vaardigheden van mensen afstemmen op de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, en mensen van buiten de EU met de vereiste vaardigheden aantrekken. Het EYS ging van start op 9 mei 2023 en loopt nog tot en met 8 mei 2024. België is de eerste helft van 2024 bovendien voorzitter van de Raad van de Europese Unie.

EYS roept nu organisaties op om discussiesessies te organiseren in het kader van het afsluiten van het EYS. De geselecteerde organisaties & stakeholders zullen in Brussel een discussiegroep van 90 minuten organiseren over een relevant onderwerp gerelateerd aan het EYS (waarbij men kan rekenen op logistieke en administratieve ondersteuning van de Europese Commissie). De voorbereidingen daarvoor starten al in maart. Wees er vlug bij, want 20 februari is de deadline voor het indienen van uw voorstellen.

U vindt alle details op de webpagina van The European Year of Skills.