Nieuws uit de sector

Projectoproep kinderen en jongeren in armoede

BNP Paribas Fortis Foundation

Het BNP Paribas Fortis Foundation Fonds wil projecten steunen die de integratie en de ontwikkeling van kinderen en jongeren die in armoede leven in België, bevorderen. Deze oproep focust op projecten die kinderen en jongeren helpen bij hun persoonlijke en educatieve ontwikkeling, zodat zij de nodige sleutels in handen hebben om op school te slagen.

In Brussel groeien 4 op de 10 kinderen op in armoede, in Wallonië 1 op de 4 en in Vlaanderen 1 op de 10. Het armoederisicocijfer voor jongeren tussen 16 en 24 jaar neemt ook toe en bedraagt 21,2%. Op korte termijn is de kans groter dat kinderen die in armoede opgroeien meer moeilijkheden ondervinden op school, wat kan leiden tot heroriëntatie of vroegtijdig schoolverlaten. Speciale aandacht voor deze kinderen is dan ook van groot belang, zodat zij op school dezelfde kansen op succes hebben als anderen. 

Het Fonds zal over een periode van twee jaar doelgerichte projecten steunen die via duurzame partnerschappen een reële meerwaarde geven aan het bestaande aanbod van diensten of activiteiten voor jongeren die in armoede opgroeien. Naast een financiële steun van 2 x 25.000€ vanwege het Fonds, zullen tevens BNP Paribas Fortis-medewerkers hun kennis en vaardigheden kunnen aanbieden in de vorm van sponsoring of vrijwilligerswerk bij de geselecteerde organisaties. 

Het kan gaan over educatieve projecten om jongeren het leren aan te leren, schooluitval tegen te gaan, hen te begeleiden, hun talenten te ontdekken, hen te emanciperen, of nog hun burgerschap te bevorderen. Anderzijds kunnen het projecten zijn die hen in staat stellen anderen te ontmoeten, samen te creëren, zelfvertrouwen te hebben, verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, of vrijetijds- of multidisciplinaire activiteiten.

Het project wordt uitgevoerd in partnerschap met andere organisaties die het mogelijk maken het effect van het project te versterken. Het gaat onder meer om partnerschappen met armoedebestrijdingsorganisaties, onderwijsactoren, lokale overheidsinstanties, CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk), ... Het project heeft een lokale dimensie en speelt idealiter een verbindende rol binnen de regio. Het zou navolging kunnen vinden in andere regio’s. 

Een aanvraag kan worden ingediend door elke in België gevestigde organisatie met een sociaal oogmerk (vzw of stichting), die ten minste 2 jaar bestaat. Het beschikbare totale budget voor deze oproep bedraagt 500.000 euro. In totaal zullen er 10 projecten geselecteerd worden. Uiterste datum voor indiening van aanvragen: 20 juni 2024. De mededeling van de resultaten is voorzien op 1 oktober 2024 

U vindt hier alle details