Nieuws uit de sector

Projectoproep sociaal ondernemerschap

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Het Brussels Gewest ondersteunt met de projectoproep ‘Sociaal ondernemerschap als hefboom voor de economische transitie’ ondernemingen die goede praktijken hanteren en innoveren om tegemoet te komen aan lokale en globale behoeften in allerlei domeinen zoals voeding, mobiliteit, diensten aan personen, digitalisering, bouw, huisvesting,...

De projectoproep wordt in 2023 opnieuw uitgeschreven om projecten te steunen die nieuwe economische diensten of producten ontwikkelen om een antwoord te bieden op nieuwe of onvoldoende ingevulde maatschappelijke behoeften in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en die niet-verplaatsbare lokale tewerkstelling creëren. Deze projectoproep is exclusief gericht op sociale en democratische ondernemingen (sociaal oogmerk, economisch leefbare onderneming, democratisch bestuur) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en stelt drie prioriteiten voorop: toegang tot energie en water, tot gezondheidszorg en welzijn, en tot netwerken (mobiliteit en digitale diensten).   

Heeft u een project met sociaal oogmerk dat de pijlers van het sociaal en democratisch ondernemerschap in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest respecteert? Bent u geïnteresseerd in financiële steun tot 80.000 euro als unieke projectdrager, of 120.000 euro indien gerealiseerd in partnerschap? De laureaten van de projectoproep krijgen prioritaire toegang tot het begeleidingstraject van COOPCITY (Programma’s Seeds, Blossom en Innovate).

Meer informatie over de voorwaarden en procedure lees je op ‘Sociale economie’ van Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW), dewelke hierover een infosessie organiseert bij Coopcity op 30 mei 2023 om 16u30. Inschrijving vooraf is verplicht : link. De uiterste indieningsdatum voor het kandidatuurdossier (kandidatuurformulier en bijlagen) is 2 juli 2023 voor middernacht.