Nieuws uit de sector

Projectoproep voor digitale inclusie

FOD Economie

De FOD Economie lanceert een projectoproep om de digitale inclusie op economisch vlak te bevorderen onder drie thema's: digitale stress verminderen, gebruiksvriendelijkheid van websites en apps verhogen en AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie.

In het kader van de Europese digitale doelstellingen voor 2030 en het federale Herstart- en Transitieplan 2022-2024 is een globaal budget toegewezen voor de bestrijding van de digitale kloof en de inclusieve digitale transitie, gericht op twee luiken: een inclusieve digitale transitie voor vrouwen en de digitale kloof bestrijden door digitale inclusie bevorderen.

De focus voor deze projectoproep ligt op het tweede luik: digitale ongelijkheden verminderen en de digitale inclusie bevorderen voor consumenten en ondernemingen. De digitale diensten zijn in volle transitie, en daarbij wordt niet altijd rekening gehouden met de digitale kwetsbaarheid op sociaaleconomisch vlak. Daarom lanceert de FOD Economie een projectoproep met als doel de principes van digitale inclusie toe te passen in het economische domein, maximaal ten goede aan consumenten, kmo’s en zelfstandigen. 

In het thema ‘Digitale stress verminderen’ verwacht men initiatieven die technofobie bestrijden. Dat is de angst om nieuwe digitale tools niet te begrijpen, zich storen aan de continue digitale evolutie, moeite hebben om digitale tools te beheersen en denken dat anderen over betere digitale vaardigheden beschikken. Bij dit type van digitale stress denken we bijvoorbeeld aan de mate dat mensen het angstaanjagend of stressvol vinden om online aankopen te doen, overschrijvingen of gegevens te delen met overheidsinstanties enz.

Onder ‘Gebruiksvriendelijkheid van websites en apps verhogen’ is het doel de gebruiksvriendelijkheid van websites en apps te verhogen. De gebruiksvriendelijkheid moet vanaf het ontwerp van het product of dienst in overweging worden genomen door op voorhand rekening te houden met eventuele beperkingen of specifieke vaardigheden bij de eindgebruiker.

Tenslotte is het doel onder ‘AI-toepassingen ter bevordering van digitale inclusie’ een tweetalig instrument aan te bieden dat artificiële intelligentie (AI) integreert om de digitale vaardigheden van burgers en bedrijven te beoordelen, te vergroten en te certificeren. De beoordeling van de vaardigheden moet gebaseerd zijn op het Europese kader DigComp (Digital Competence Framework).

Aanvragers worden verzocht hun projectvoorstel digitaal in te dienen uiterlijk op 9 juni 2023 om 17 u. Meer informatie lees je op FOD Economie Digitale Inclusie – Projectoproep.