Nieuws uit de sector

Projectoproep Women in Business 2024

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest herlanceert voor 2024 haar projectoproep ter ondersteuning van vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers. Het initiatief vormt een aanvulling op het ondersteuningsplatform ‘Women in Business’, gecoördineerd door hub.brussels, en beoogt de ondersteuning van vrouwelijke ondernemers door rekening te houden met hun specifieke behoeften.

Dit project is bestemd voor alle economische actoren, met inbegrip van bv’s, vzw’s, zelfstandigen, enz., die gevestigd zijn het BHG, en activiteiten ontwikkelen om het vrouwelijk ondernemerschap te versterken. De projecten moeten kaderen in volgende maatregelen:

  • Maatregel 1: Begeleidingsprogramma’s voor vrouwelijke (kandidaat-)ondernemers, van ideeënfase tot groeifase;
  • Maatregel 2: Programma’s, activiteiten en evenementen rond mentorschap, wederzijdse hulp en coaching, in het bijzonder gedragen door netwerken van vrouwelijke ondernemers.

Laureaten kunnen gedurende  18 maanden beschikken over specifieke financiële steun van het Gewest tussen 40.000 en 100.000 euro.

Aanvragen kunnen worden ingediend uiterlijk op 30 juni 2024. Meer informatie en details over de selectiecriteria en de procedure voor deelname vindt u op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.