Nieuws uit de sector

Projectoproep Youth Solidarity Awards

KBS

Het Ethias Impact Fund biedt met de Youth Solidarity Awards financiële steun aan Belgische vzw's en OCMW's voor projecten waarmee ze kwetsbare jongeren ondersteunen om uit een armoedesituatie te geraken. Om de impact van het project te vergroten worden partnerschappen met organisaties voor armoedebestrijding, scholen, opleidingscentra, CLB’s (Centra voor Leerlingenbegeleiding), jeugddiensten, etc. aangemoedigd.

Dertig procent van de Belgische jongeren hebben ooit een kwetsbare situatie ervaren. Meer dan een kwart van de Belgische jongeren heeft zelfs al eens bij een OCMW aangeklopt. En meer dan drie op de tien jongeren hebben minder plezier in het leven door geldzorgen. Dit zijn slechts enkele opvallende cijfers uit een enquête bij 1000 jongeren tussen 16 en 30 jaar over hun kwetsbare financiële situatie. De behoeften van jongeren verschillen van die van volwassenen, waardoor hun ondersteuning ook vaak een specifieke aanpak vereist.

Daarom bindt het Ethias Impact Fund, het door Ethias opgerichte bedrijfsfonds, de strijd aan tegen armoede bij de min 30-jarigen. Ethias wil met deze projectoproep de Belgische vzw's en OCMW's aanmoedigen om bijkomende initiatieven te nemen die specifiek op jongeren gericht zijn. Men kan projecten indienen tot en met 25 maart 2024 en de ondersteuning kan 5.000 tot 20.000 euro bedragen. 

Meer informatie over de procedure en de selectiecriteria in deze oproep lees je op de website van de Koning Boudewijnstichting.