Beleidsnieuws

RECHTZETTING: Stopzetting Inschakelingsgeco’s

BP

In onze vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat de GECO contracten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden afgeschaft. Deze verklaring vereist verduidelijking, aangezien het specifiek gaat om de inschakelingscontracten, ook bekend als inschakelingsgeco's.

De inschakelingscontracten werden in 2016 geïntroduceerd als onderdeel van de Jongerengarantie. Dit was een tewerkstellingsmaatregel gericht op jongeren die na het afronden van hun studies langdurig als werkzoekenden geregistreerd stonden. Echter, na een evaluatie door het Federaal Planbureau is gebleken dat deze maatregel zijn beoogde doel niet heeft bereikt. Enkel voor vrouwen uit armere buurten bleek deze maatregel effectief te zijn. Daarnaast kwamen weinig jongeren in aanmerking gezien de criteria te rigide waren (jongeren moesten na het beëindigen van hun studies 18 maanden ingeschreven zijn als werkzoekende bij Actiris).

Als gevolg hiervan is besloten om de inschakelingscontracten stop te zetten. Voorlopig werd meegedeeld dat deze contracten ook niet zullen worden vervangen door andere tewerkstellingsmaatregelen. Deze beslissing kwam er na weinig overleg met de partners uit het werkveld. Minister Bernard Clerfayt (DéFI) wacht wel nog op een formeel advies van Brupartners met betrekking tot de diverse tewerkstellingsmaatregelen.

We erkennen dat de titel 'Stopzetting geco-contracten' in ons vorige artikel voor verwarring heeft gezorgd en bieden onze oprechte excuses aan voor dit misverstand. Hoewel het artikel is aangepast, publiceren we deze rechtzetting om eventuele verwarring te voorkomen en om duidelijkheid te verschaffen over deze kwestie.

U vindt hier de volledige vraag en het antwoord.

Voor verdere vragen kan u terecht bij Fransje Wagemans van Tracé Brussel vzw - fransje.wagemans@tracebrussel.be.