Vooraan

Rol VDAB op de arbeidsmarkt

Vlaams Parlement

Zowel Vlaams minister Jo Brouns (CD&V) als de SERV hebben gereageerd op het rapport van de consultants Deloitte en Berger over de werking van VDAB. VDAB doet het niet slecht, maar de ministers en de sociale partners formuleren een aantal verbeterpunten.

Achter de cijfers van VDAB schuilt een organisatie met een budget van 800 miljoen euro en bijna 5.000 medewerkers. Ongeveer 40% van deze medewerkers is actief als bemiddelaar, met gemiddeld 150 dossiers per persoon, een uitdagende taak. Het afgelopen jaar heeft VDAB 4 op de 10 werkzoekenden kunnen plaatsen. De doelstelling voor 2023 was om 10.000 langdurig zieken naar werk te begeleiden, wat uiteindelijk resulteerde in 6.080 succesvolle plaatsingen. Daarnaast kregen vorig jaar 12.394 Vlaamse werkzoekenden een sanctie vanwege onvoldoende inspanningen in hun zoektocht naar werk, terwijl 13.335 anderen een waarschuwing ontvingen. Voor elke 100 Vlamingen die met pensioen gaan, staan er 82 jongeren klaar om deel te nemen aan de arbeidsmarkt.

Voor minister Brouns blijft VDAB nodig, maar moet het terug naar de kern van haar opdracht, namelijk begeleiden en opleiden, en mag het aantal mensen dat zich bij VDAB bezighoudt met arbeidsbegeleiding, verdubbelen. Het begeleiden van 55-plussers, langdurig zieken en mensen met een migratieachtergrond zou bovendien beter kunnen, en de dienstverlening van VDAB zou volgens de minister te weinig gericht zijn op werkgevers. Minister Brouns is ook voorstander van een verdere regionalisering van de arbeidsmarkt.

“Aan de nieuwe Vlaamse Regering vragen de sociale partners om een duidelijk en stabiel kader vast te leggen in een openbare dienstencontract (= de vroegere beheersovereenkomst). Dat maakt het beleidsproces helder voor VDAB, bakent de rollen af, en doet de komende jaren de juiste opdrachten en processen aanpakken op weg naar de uitdagingen van 2030”, stellen de Vlaamse sociale partners verenigd in de SERV. Dit betekent dat de jaarlijkse ondernemingsplannen (JOP) worden afgeschaft.

De SERV pleit ook voor meer samenwerking tussen VDAB en lokale besturen, en vraagt het aantal zitjes in de raad van bestuur van VDAB te beperken (6 werkgeversvertegenwoordigers, 6 werknemersvertegenwoordigers, en 2 regeringscommissarissen). VDAB moet vooral in de beginfase van het traject de startcompetenties van werkzoekenden verder ontwikkelen via stages en beroepsomleiding, en zo de competentiekloof overbruggen, voegen de sociale partners er nog aan toe.

Lees hier het bericht van minister Jo Brouns en hier het bericht van de SERV.