Vooraan

Samenwerking Actiris en VDAB

Logo_Vlaams_Parl.

In de commissie voor de Economische Zaken en de Tewerkstelling van het parlement van het Brussels Gewest van 21 december jongstleden stelden Gilles Verstraeten (N-VA), Khadija Zamouri (Open VLD) en Alain Vander Elst (MR) vragen over de stand van zaken van de samenwerking tussen Actiris en VDAB.

Vandaag werken 53.400 Brusselaars in Vlaanderen, wat 17,5% meer is dan tien jaar geleden, stelde minister Bernard Clerfayt (DéFI) in zijn antwoord. Van 29 augustus tot 20 november 2022 liep een campagne om Brusselaars aan te sporen in Vlaanderen te werken. Deze kostte 163.625 euro, waarvan Actiris en de VDAB elk de helft betaalden. Voor 2023 mogen de beide agentschappen samen een bedrag tot 200.000 euro aan een nieuwe campagne besteden.

Het aantal Vlaamse werkgevers dat rechtstreeks een beroep doet op de diensten van Actiris is sinds 2018 met bijna 60% gestegen. In 2020 ging het om 528 werkgevers, terwijl het er in oktober 2022 al 823 waren. Sinds september 2020 verschijnen alle jobaanbiedingen van de VDAB automatisch op de website van Actiris. Die vacatures verschijnen echter in het Nederlands, waardoor een deel van de Brusselse werkzoekenden er weinig aandacht aan besteedt. Wat de digitale samenwerking betreft, worden de jobaanbiedingen sinds september 2021 automatisch uitgewisseld tussen de VDAB en Actiris. Via de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid worden momenteel nieuwe gegevensuitwisselingen tussen Actiris en de VDAB ingevoerd, onder meer over de profielen van de werkzoekenden en de gevolgde opleidingen.

Voor de begeleiding van werkgevers en werkzoekenden via maatwerkprojecten komt er in februari 2023 een evaluatie, vervolgt de minister. Op 30 september 2022 werden er via Aviato 779 jobs ingevuld bij 66 bedrijven op de luchthaven. Ter vergelijking: in 2021 ging het om 441 jobs en in 2020 waren het er 513.

De regering heeft op 8 december een voorontwerp van ordonnantie in eerste lezing goedgekeurd, waarmee een nieuwe opdracht voor Actiris wordt ingevoerd, namelijk het systematisch evalueren van de competenties als basis voor de begeleiding van de werkzoekenden, gaat de minister verder. Die evaluatie betreft de professionele, digitale en taalkundige vaardigheden van de werkzoekende. Tegelijkertijd blijven de verschillende operatoren in het Brussels Gewest samenwerken om het taalopleidingsaanbod te coördineren en te zorgen voor een brede en uniforme dekking van dat aanbod. Daarmee worden de eerste bouwstenen van het Talenpunt gelegd.

Wat de samenwerking inzake knelpuntberoepen betreft, is de overeenkomst tussen Actiris en de VDAB voor 2023-2027 gericht op twee centrale doelstellingen: de vaardigheden van de Brusselse werkzoekenden verbeteren, en de mobiliteit tussen de gewesten uitbreiden. Over de jaarlijkse cijferdoelstellingen zal de minister binnenkort communiceren in overleg met Vlaams minister Jo Brouns. Ze zullen de kwestie bespreken tijdens de geplande ontmoeting in januari.

De regering heeft op 8 december de nieuwe beheersovereenkomst van Actiris voor 2023-2027 goedgekeurd. De voornaamste strategische doelstelling is werkgelegenheid. In het verleden lag de nadruk eerder op stages, opleidingen en studies, maar dat zijn slechts middelen om aan een baan te geraken, niet een doel op zich, vindt Clerfayt.

Alle partners van Actiris, met inbegrip van de werkwinkels en de missions locales, besluit de minister, zullen worden ingezet voor de uitvoering van de prioriteiten die de regering met name via de beheersovereenkomst voor 2023-2027 heeft vastgesteld.

Lees hier de volledige vraag en het antwoord