Vooraan

Samenwerking OCMW’s en sociale inschakelingsondernemingen

TB

Op woensdag 28 juni vond er in het Brussels parlement een studiedag plaats over de samenwerking tussen OCMW's en sociale inschakelingsondernemingen in Brussel. Deze studiedag werd georganiseerd door Tracé Brussel vzw, in samenwerking met de federaties FeBIO en FeBISP en met het koepelplatform van de Brusselse OCMW's, Brulocalis.

Tijdens dit event waren alle OCMW's en gemandateerde sociale inschakelingsondernemingen uitgenodigd om kennis te maken en informatie uit te wisselen. Het doel was om gezamenlijk na te denken over de collectieve uitdagingen met betrekking tot de tewerkstelling van werknemers met een artikel 60§7 statuut. Er was heel wat opkomst, wat opnieuw aantoonde dat dit een onderwerp is dat leeft.

Rachid Madrane, de voorzitter van het Brussels Parlement, verwelkomde de aanwezigen. Vervolgens gaf Stephan Saive, kabinetsmedewerker van minister Clerfayt, een inleiding. Hij prees de grote inspanningen die zowel de sociale inschakelingsondernemingen als de OCMW's leverden bij de integratie van de doelgroep. Daarna had Sébastien Avanzo, een analist bij View.Brussels, het over de waarde van een artikel 60§7 traject voor de emancipatie van een persoon met verhoogde kwetsbaarheid. Vincent Libert, secretaris-generaal van het OCMW Oudergem, gaf een uiteenzetting over de werking en uitdagingen van de OCMW's in het Brussels Gewest. Daarop volgde een presentatie over de sociale inschakelingseconomie, waarbij het recent gewijzigde wettelijke kader en de huidige problemen met betrekking tot de tewerkstelling van artikel 60 werknemers werden toegelicht door de federaties FeBISP en FeBIO.

Na de pauze vond een panelgesprek plaats tussen enkele experts, namelijk Diana Diovisalvi, directeur van SPI bij het OCMW Sint-Jans Molenbeek, Pieter Dehon, directeur van Casablanco vzw, en Sabrina Ergen, directeur van Arpaije vzw. Het gesprek werd gemodereerd door Tatiana Vial, directeur van FeBISP, en Fransje Wagemans van het adviesagentschap sociale economie van Tracé Brussel vzw. Tijdens de discussie werd vooral gesproken over de uitdagingen met betrekking tot de toeleiding en rekrutering van artikel 60§7 werknemers. Een belangrijke vaststelling voor alle deelnemers was de verhoogde kwetsbaarheid van deze doelgroep en er werd besproken hoe beide actoren hier op konden inspelen.

Na enkele vragen uit het publiek formuleerde Georgy Manalis, directeur van de federatie van Brusselse OCMW’s, een slotwoord. Hij benadrukte de waarde van de samenwerking tussen de OCMW's en de sociale inschakelingsondernemingen, ondanks de onvermijdelijke frustraties die soms ontstaan. Het is daarom belangrijk om dit partnerschap te blijven onderhouden. Deze studiedag was een eerste goede stap en zal hopelijk leiden tot meer uitwisseling en dialoog.