Nieuws uit de sector

Skills for life

Op 19 november werd de start gegeven van 'Skills for Life', een nieuw Erasmus+ project waar Jump naar werk - een project van Tracé Brussel vzw - aan deelneemt. 

Het project 'Skills for Life' heeft als doel om leerkrachten, jeugdwerkers, loopbaanadviseurs en ander onderwijzend personeel binnen en buiten de scholen in staat te stellen jongeren tussen 13 en 14 jaar vroege oriëntatie en 'Life Design Skills' te bieden. Dit door een 'oriëntatietoolbox' te creëren.

Hoe kunnen jongeren in een vroeg stadium worden begeleid, terwijl ze tegelijkertijd de essentiële competenties voor hun toekomstige opleiding, werk en leven krijgen? Wat ze het meest nodig hebben zijn de zogenaamde 'Life Design Skills'. Dit betekent dat ze de kennis, mindset en vaardigheden nodig hebben om geïnformeerde keuzes te maken met betrekking tot hun opleiding, en daarna hun carrière te ontwikkelen in een werkomgeving die wordt gekenmerkt door voortdurende verandering. Het 'Skills for Life' -project bundelt verschillende bronnen, ervaringen en expertise op het gebied van oriëntatie, loopbaanbegeleiding, onderwijssamenwerking, op waarden gebaseerd onderwijs, empowerment van jongeren, beroepsonderwijs en lerarenopleiding. Nieuwe methoden en materialen worden gezamenlijk gecreëerd, die in heel Europa kunnen worden toegepast.

In het kader van een strategisch partnerschap, medegefinancierd door het Erasmus + -programma van de Europese Unie, bundelen Goethe-Institut (DE), Aliseo Liguria (IT), Școala de Valori (RO), Tracé Brussel vzw (BE) en de stad Mannheim (DE) hun krachten. Het project loopt van de herfst van 2020 tot de lente van 2023 en wordt ondersteund door de BIBB, het Duitse Federale Instituut voor Beroepsonderwijs en -opleiding (DE), als geassocieerde partner.

De leden van het consortium hebben de afgelopen drie jaar al samengewerkt binnen het StartNet Europe-netwerk, met als centraal thema de overgang van jongeren van onderwijs naar werk in Europa. Dit netwerk werd opgestart door Goethe-Institut en Stiftung Mercator.

Meer info leest u hier.