Publicaties en analyse

Sociaal-economisch overzicht 2022

logo bisa

BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse) – Perspective.brussels heeft haar Sociaal-economisch overzicht 2022 gepubliceerd.

De publicatie bestaat uit drie hoofdstukken : de economische, de sociale en de milieudimensie. Komen aan bod : de internationale en nationale economische context van Brussel, de economische activiteit, demografie van de ondernemingen, onderzoek en ontwikkeling, de arbeidsmarkt, bevolking, inkomens van de Brusselaars, consumptie-uitgaven van de gezinnen, bestaansonzekerheid en sociale bijstand, schoolbevolking, huisvesting, energieverbruik, uitstoot in de lucht, waterverbruik, en tenslotte ingezameld huishoudelijk afval.

Globaal genomen heeft de gezondheidscrisis een vrij beperkte impact gehad op de arbeidsmarkt in het Brussels Gewest, zowel in omvang als in tijd. De gevolgen van de gezondheidscrisis hebben vooral de meer dynamische profielen op de arbeidsmarkt getroffen. Het banenverlies werd hoofdzakelijk opgetekend bij jongeren, mensen met tijdelijke arbeidscontracten, jobstudenten en uitzendkrachten, bijvoorbeeld in de handel en de horeca. Het aantal niet-werkende werkzoekenden steeg hierdoor overwegend voor de categorieën werkzoekenden met een hogere kans om na de crisis snel terug werk te vinden (jonger dan 25 jaar, werkloosheidsduur van minder dan een jaar, hooggekwalificeerden).

De gezondheidscrisis heeft de toename van de uitgaande pendel uit het Brussels Gewest in 2020 abrupt onderbroken, en tegelijkertijd de afname van de inkomende pendel geaccentueerd. De werkgelegenheidsgraad van de Brusselaars (FPB-definitie), is in het eerste jaar van de pandemie licht gedaald tot 58,9 % in 2020. De werkloosheidsgraad is in Brussel tijdens het eerste jaar van de gezondheidscrisis stabiel gebleven. De behoefte aan arbeidskrachten neemt in 2021 sterk toe als gevolg van het krachtige economische herstel. Het aantal jongeren dat zich na hun studie als werkzoekende liet inschrijven, is in 2020 en 2021 aanzienlijk gedaald ten opzichte van de vorige jaren.

Voor de periode 2022-2027 wordt verwacht dat de meeste arbeidsmarktindicatoren opnieuw een gunstigere ontwikkeling zullen vertonen. Hoewel het Brusselse Gewest een relatief groot aantal Oekraïense vluchtelingen zal opvangen die de oorlog in hun land zijn ontvlucht, zal de impact van deze instroom naar verwachting minimaal blijven en hoofdzakelijk beperkt blijven tot de jaren 2022 en 2023. De groei van de bevolking op arbeidsleeftijd zal naar verwachting aanzienlijk hoger blijven in het Brussels Gewest dan in de rest van het land. De projecties gaan er ook van uit dat de werkende bevolking in Brussel veel sneller zal blijven groeien dan in de andere twee gewesten, gesteund door de sterke toename van de uitgaande pendelstromen, vooral naar Vlaanderen. De groei van het aantal werkende Brusselaars zal dus waarschijnlijk aanzienlijk hoger blijven dan die van de werkgelegenheid binnen het gewest. Tegen 2027 zal de werkgelegenheidsgraad in Brussel naar verwachting stijgen tot 62,1 %, terwijl de werkloosheidsgraad in Brussel zal dalen tot 13,0 %.

Lees hier het volledige overzicht