Publicaties en analyse

Sociaal-economische analyse Brussels Gewest

IBEFE

Instance Bassin publiceerde recent haar nieuwe RAP (Rapport Analytique et Prospectif) 2024, deel 1, genaamd ‘Diagnostic socioéconomique du territoire bruxellois’. De analyse laat Instance Bassin toe haar aanbevelingen inzake het onderwijs- en opleidingsaanbod in het Brusselse te verfijnen.

Deze publicatie biedt een interessante analyse van het Brussels Gewest, met focus op demografie, de arbeidsmarkt, Brussel en de rand, en de toekomstige uitdagingen op sociaaleconomisch vlak. Het geheel is overzichtelijk, en de lezer wordt geconfronteerd met massa’s relevant cijfermateriaal en grafieken.

Er gaat opvallend veel aandacht naar werken in de rand rond Brussel. In de algemene conclusies wordt gewezen op het fenomeen van Brusselaars die te laag geschoold zijn, en de groep (over)gekwalificeerden, waarbij deze laatste soms jobs onder hun niveau aannemen, wat de opwaartse mobiliteit van minder hoog geschoolden afremt.

Veel info is afkomstig van het BISA (Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse), view.brussels, en het Brussels Studies Institute (BSI). Voor wat betreft de toekomstige editie RAP 2027 wil Instance Bassin nog nauwer samenwerken met deze organisaties om tot een gemeenschappelijke sociaaleconomische analyse te komen. 

U vindt hier het RAP.