Nieuws uit de sector

Staten-Generaal Arbeidszorg

Arbeidszorg

Arbeidszorg bestaat 25 jaar! Een goed moment om terug te blikken, vooruit te kijken én oplossingen te zoeken om de vele mogelijkheden van arbeidszorg nog beter te benutten.

Daarom nodigt de Ronde Tafel Arbeidszorg u uit op een Staten-Generaal. Tracé Brussel vzw en CAD De Werklijn sluiten als Brusselse organisaties aan bij de overlegmomenten van de Ronde Tafel Arbeidszorg, en werken dus mee aan deze Staten-Generaal omtrent arbeidszorg. We maken de link met de organisaties die in Vlaanderen actief zijn rond arbeidszorg en zoeken naar opportuniteiten voor Brusselaars die van dit aanbod gebruik willen maken. Daarnaast geven we ook knelpunten door die op het terrein voorkomen en zoeken we, wetende dat dit ingewikkelde materie is, naar oplossingen hiervoor.  

Hoe zal de dag verlopen? Vier thema’s zullen centraal staan: een divers aanbod brengen en kwalitatieve begeleiding bieden; groeikansen aanbieden; het statuut verzekeren; een geïntegreerde ketensamenwerking opzetten

Het belooft een inspirerende dag te worden met plenaire sessies met toonaangevende sprekers, getuigenissen van de doelgroep, een panelgesprek, interactieve workshops, een markt van arbeidszorginitiatieven waar ook Brusselse organisaties zich in de kijker kunnen zetten, en een ludiek intermezzo.

We sluiten de dag af met een plechtige ondertekening van een engagementsverklaring door alle betrokken stakeholders (ministers, sociale partners, welzijnspartners, koepelorganisaties, arbeidszorginitiatieven, …). Noteer het nu al in je agenda, precieze info volgt nog.

Voor wie is dit bestemd ? Voor vertegenwoordigers van administraties en beleidsmakers van lokaal, provinciaal, Vlaams en federaal niveau, arbeidszorginitiatieven, medewerkers van mutualiteiten, vakbonden, arbeidsmarkt intermediairen en andere stakeholders die (on)rechtstreeks betrokken zijn op arbeidszorg.

U wordt verwacht in het Vlaams Parlement, zaal de Schelp, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel, op vrijdag 17 november van 09.00 tot 16.00 uur.