Beleidsnieuws

Stimuleren van ondernemerschap voor sociale en democratische transitie in Brussel

BEW

In de Brusselse commissie voor Economische Zaken en Werkgelegenheid van 21 februari werd gevraagd naar de stand van zaken betreffende het sociaal en democratisch ondernemerschap in de hoofdstad. Volksvertegenwoordiger Thomas Naessens (Ecolo) benadrukte de cruciale rol van sociaal en democratisch ondernemerschap in de regionale economische transitie, en vroeg wat er al was bereikt op het vlak van ondersteuning van het sociaal ondernemerschap sinds de goedkeuring van de Shifting Economy-strategie.

De staatssecretaris belast met de Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek, Barbara Trachte (Ecolo), wees in haar antwoord in de eerste plaats op de recente conferentie rond sociale economie in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie waar een ontmoeting plaatsvond van Europese ministers bevoegd met sociale economie en andere betrokken sectoren. Ze gaf aan dat volgens de laatste stand van zaken van het Observatorium voor sociale economie blijkt dat in 2022 Brussel 5.072 bedrijven in deze sector telde, wat een stijging van 4% is ten opzichte van 2019. Wat de werkgelegenheid betreft, vertegenwoordigden Brusselse sociale ondernemingen in 2022 98.979 banen, eveneens een stijging van 4% sinds 2019.

Trachte gaf aan dat er sinds het begin van de legislatuur verschillende algemene en specifieke instrumenten ontwikkeld zijn om dit ondernemingsmodel te ondersteunen in lijn met de strategie voor economische transitie.

Qua financieringsinstrumenten heeft men Brusoc gerecapitaliseerd tot 15 miljoen euro en het budget voor Coop Us verdrievoudigd, met een balans van 28 ondersteunde coöperaties gedurende de legislatuur, voor bijna 4 miljoen euro.

Een nieuwe oproep, genaamd "Prove Your Social Innovation (PYSI)", gericht op sociale innovatie, heeft 30 projecten ondersteund met een budget van bijna 3 miljoen euro. De oproep voor projecten "Sociaal Ondernemerschap" van Brussel Economie en Werkgelegenheid heeft 25 projecten ondersteund met een budget van 1.678.000 euro.

Er werden ook acties ondernomen om de zichtbaarheid van de sociale economie te vergroten: in 2023 heeft de Regio de Prijs van de Sociale Economie ondersteund, die jaarlijks een Brusselse sociale onderneming beloont die door haar collega's is gekozen. In 2021 werd een grootschalige publiekscampagne gefinancierd, en ten slotte was er in 2024 ook de grootschalige sociale economie conferentie in Luik.

De vierde maatregel heeft betrekking op het uitvoeren van kwalitatieve studies en gegevensverzameling. Hierin werden ook verschillende acties ondernomen zoals het opzetten van nieuwe samenwerkingen tussen het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) en Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW) voor de uitwisseling van gegevens, met name met het oog op het werken aan alternatieve indicatoren voor het bruto binnenlands product (bbp).

De staatssecretaris is tevreden met de diversiteit van deze instrumenten, en stelt dat ze succesvol blijken te zijn in het stimuleren van sociaal en democratisch ondernemerschap en het verbeteren en objectiveren van dit economisch model. "We hebben dit economische model inderdaad hard nodig om de uitdagingen van onze tijd aan te gaan," stelt ze ter afsluiting.

Lees hier het voorlopige verslag.