Vooraan

Stopzetting inschakelingscontracten

BP

De GECO-inschakelingscontracten worden afgeschaft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, maatregelen zoals Activa en de First Stage zijn veel efficiënter, stelt Brussels minister van Werk Bernard Clerfayt (DéFI).

De minister gaf tekst en uitleg in de commissie voor Economische zaken en de Tewerkstelling van het Brussels Parlement, en dat naar aanleiding van een vraag van parlementslid Farida Tahar (Ecolo). Die maakt zich zorgen over de afschaffing van de GECO-contracten (gesubsidieerde contractuelen), omdat die de non-profitsector hard treft. “Deze contracten, die deel uitmaakten van de Jongerengarantie, hadden als doelstelling de inschakeling van zwak gekwalificeerde jongeren van minder dan 26 jaar, en dus ver verwijderd van de arbeidsmarkt, te bevorderen”, stelt ze. “Tijdens de vorige legislatuur werden 550 gesubsidieerde jobs gecreëerd met een enveloppe van 27.000 euro per werknemer, en dat voor een opleiding van een jaar”.

De evaluatie van de GECO-contracten wijst uit dat deelnemende jongeren een jaar na het beëindigen van het contract minder kans hebben om een job te bekomen, dan jongeren die daaraan niet hebben deelgenomen en begeleid worden door Actiris, zegt minister Clerfayt, die er aan toevoegt dat alle tewerkstellingsmaatregelen geëvalueerd werden, en dat in het kader van de StrategieGO4Brussels2030.

We moeten mikken op opleidingen die de kansen op tewerkstelling echt verhogen, gaat de minister verder, die een versterking aankondigt van de maatregelen Activa en First Stage.

Minister Clerfayt wacht wel nog op een formeel advies van Brupartners met betrekking tot de diverse tewerkstellingsmaatregelen.

U vindt hier de volledige vraag en het antwoord. 
Voor verdere vragen kan u terecht bij Fransje Wagemans van Tracé Brussel vzw  - fransje.wagemans@tracebrussel.be