Vooraan

Studentenarbeid

Brulocalis

Op 8 mei 2024 hebben de federaties van de Brusselse en de Waalse OCMW's samen een advies ingediend over het wetsvoorstel van 19 januari 2024 over de opheffing van de tewerkstellingsbeperkingen voor studentenjobs.

Wat is de situatie nu? 

Op dit moment mogen alle studenten in Brussel, Vlaanderen en Wallonië 600 uur per jaar (januari-december) werken met een studentencontract, onder dewelke de studenten en werkgevers verminderde sociale bijdragen betalen. Daarbij zijn studenten onderhevig aan bijkomende regels. Zo hangt bijvoorbeeld het aspect ‘ten laste zijn van de ouders’ niet af van het aantal uren dat een student werkt, maar van het bedrag dat een student verdient. Voor 2024 is dit 12.422,50 euro bruto.

Wat betreft het kindergeld, wordt er in Vlaanderen gekeken naar de uren die een student werkt als werkstudent (bovenop de 600 uur als jobstudent). Indien er als werkstudent meer dan 80 uur per maand gewerkt wordt, verliest een student het kindergeld voor deze maand. In Brussel wordt er gekeken naar 240 uur per kwartaal. Indien een student meer dan 240 uur werkt in het 1e, 2e of 4e kwartaal, dan verliest deze het kindergeld voor het desbetreffend kwartaal. In het 3e kwartaal mag onbeperkt gewerkt worden.

Wat zegt het wetsvoorstel?

Het wetsvoorstel pleit voor het opheffen van de tewerkstellingsbeperking voor studentenjobs. Zowel de 600 uur waarbij jongeren en werkgevers verminderde sociale bijdragen betalen, alsook het aspect van onbeperkt ten laste blijven van ouders en de impact op kinderbijslag beperken. Deze laatste twee aspecten dienen in overleg te gebeuren tussen de federale regering en de gewesten. 

Wat zegt het advies van de federaties van de Brusselse en Waalse OCMW’s? 

De federaties van de Brusselse en de Waalse OCMW's zijn verbaasd dat er geen evaluatie is gemaakt van het optrekken in 2023 van het aantal uren studentenarbeid van 475 naar 600 in relatie tot de eventuele stijging van het uitval- of slagingspercentage van studenten die vaker als jobstudent werken. Daarom roept men op om eerst de huidige maatregel onder de loep te nemen. Verder zijn er regionale verschillen in het systeem van kinderbijslag en is er geen garantie dat de onderlinge verschillen niet groter worden.

Daarnaast onderlijnt men dat ‘het risico bestaat dat er dingen gebeuren die haaks staan op de oorspronkelijke doelstellingen (eerste werkervaring, kennismaking met de arbeidsmarkt, het opleiden van geresponsabiliseerde burgers, enz.). Het systeem van studentenjobs kan niet op één lijn gebracht worden met het systeem van een klassieke arbeidsovereenkomst, en bijgevolg ook niet de fenomenale arbeidskrapte in België aanpakken’. Wat hen betreft moeten studenten die taak niet op zich nemen en bestaat het niet te verwaarlozen risico dat er concurrentie ontstaat tussen werkzoekenden en studenten, vooral in de horeca of in laaggeschoolde beroepen. Tenslotte vragen de federaties zich af of dit een impact zal hebben op de studieduur van studenten die werken.

Wat zegt het Infopunt Jobstudent Brussel?

‘Een vereenvoudiging van de administratie voor de jongeren is absoluut wenselijk, vooral om verschillen tussen regio’s weg te werken. Al zal dat er volgens het Infopunt Jobstudent Brussel niet komen door enkel een afschaffing van de 600 uur, aangezien de bijhorende regels (zoals hierboven omschreven) mogelijk behouden zullen blijven. Verder worden sommige leerlingen reeds als jobstudent van de schoolbanken geplukt om aan de krapte op de arbeidsmarkt tegemoet te komen. De opmerkingen en kanttekeningen van de federaties zijn belangrijk om rekening mee te houden om zo alle jongeren alle kansen te geven, ook wanneer de arbeidskrapte in de toekomst zou weggewerkt zijn’. 

Lees hier het volledige advies van de Brusselse en Waalse OCMW’s. 

Lees hier het wetsvoorstel van 19 januari 2024 over het opheffen van de tewerkstellingsbeperkingen voor studentenjobs.