Vooraan

Subsidieoproep VDAB competentieversterking 2023

VDAB

VDAB Brussel heeft voor 2023 een budget van EUR 250.000 voorzien in het kader van een centrale subsidieoproep. Hier vindt u alle informatie.

Deze oproep is gericht naar organisaties die competentieversterkende acties kunnen aanbieden om de kloof met de arbeidsmarkt te verkleinen of te overbruggen voor Brusselse werkzoekenden en/of inactieven.

De VDAB-financiering van de projecten bedraagt 100% van de totale subsidiabele kost.

Elke organisatie kan doorlopend projecten indienen. De oproep staat open zolang er budget beschikbaar is. Innovatieve projecten zijn welkom.

Uitgebreide informatie en de modaliteiten om een aanvraag in te dienen vindt u op de VDAB website.