Nieuws uit de sector

Taalcheques Actiris

Actiris

Actiris lanceert een projectoproep om de maatregelen 'Taalcheques Doorstroming naar werk' en 'Taalcheques Matching', die beide op 31/12/2024 eindigen, te hernieuwen.
Voor deze twee maatregelen zal een nieuw partnership worden aangegaan op basis van slechts één projectoproep 'Taalcheques' voor de periode 2025-2028.De oproep richt zich tot talenscholen, opleidingscentra en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in talenonderwijs.

Met de Taalcheques kan de werkzoekende die voldoet aan specifieke voorwaarden een taalopleiding volgen om kennis van het Nederlands, Frans of Engels te verwerven, of zijn kennis te verbeteren.

De kandidaturen moeten verplicht via het platform Mijn Actiris Partner (MAP) worden ingediend en dit vóór 26 augustus 2024.

Voor meer informatie over de taalcheques, kunnen geïnteresseerde partnerorganisaties op 05/07/2024 om 9 uur deelnemen aan een informatiesessie over de projectoproep (Actiris - Sterrenkundelaan 14 te 1210 Brussel). Voor deelname moet de partnerorganisatie zich ten laatste twee dagen voor de infosessie inschrijven bij Alexandre Spanoudis (aspanoudis@actiris.be) en Jean-François Mottint (jfmottint@actiris.be) met vermelding van de naam en het adres van de organisatie. Per organisatie mogen maximaal twee personen deelnemen.

Via hun kandidaatsdossier stellen de operatoren zich kandidaat voor de twee maatregelen: 'Taalcheques Doorstroming naar werk' (Taalcheques Beroepsproject | Actiris) en 'Taalcheques Matching' (Taalcheques Matching | Actiris). De operatoren die voor deze projectoproep worden geselecteerd, zullen wel twee verschillende overeenkomsten ondertekenen om de verschillende financieringswijzen volgens het soort van taalcheques te respecteren.

Meer informatie over de projectoproep : Reageren op een projectoproep | Actiris