Publicaties en analyse

Tewerkstelling Brusselaars in 2023

Actiris

Volgens het jaarlijkse arbeidsmarktrapport van Statbel, het Belgische statistiekbureau, kende de Brusselse arbeidsmarkt in 2023 gunstige evoluties met heel wat records. Zowel de werkgelegenheidsgraad, als het aantal Brusselaars met een job én het aantal Brusselaars met een job in Vlaanderen stonden op hun hoogste niveau ooit.

In het Brussels gewest is de werkgelegenheidsgraad (20-64 jaar) in 2023 met 1,4 procentpunten gestegen ten opzichte van 2022 en bereikte daarmee 66,5%. Over de periode 2018-2023 stijgt de werkgelegenheidsgraad (20-64-jarigen) in Brussel met 5,1 procentpunten. In het licht van de toename van de bevolking in de werkende leeftijd in het Brussels gewest, die steeds meer uitgesproken wordt, is de stijging van de werkgelegenheidsgraad des te opvallender. De bevolking in de werkende leeftijd is de voorbije 5 jaar namelijk met 5,8% toegenomen in Brussel tegenover een groei van 2,2% in Vlaanderen en 0,6% in Wallonië. Dit betekent dat het Brussels gewest een sterkere stijging van de werkende bevolking moet noteren, om haar werkgelegenheidsgraad te doen stijgen.

De overgrote meerderheid van de Brusselaars (81,6%) werkt in Brussel. 12,4% van de Brusselaars pendelt naar Vlaanderen, oftewel een recordaantal van 65.000 Brusselaars aan het werk in Vlaanderen en een stijging van 1,4 procentpunten ten opzichte van vorig jaar. 4,5% van de Brusselaars pendelt naar Wallonië, een aantal dat stabiel blijft ten opzichte van 2022.

Actiris stelt ook verschillen vast in de werkgelegenheidsgraad naargelang de origine. Voor het Brusselse gewest bedraagt de werkgelegenheidsgraad in 2023 voor de bevolking met een Belgische origine 76,6%, voor de bevolking met een EU-origine 74,5% en voor de bevolking met een niet-EU origine 55,4%.  De verschillen in de werkgelegenheidsgraad tussen de personen van Belgische en niet-EU origine zijn wel lichtjes gedaald tussen 2013 en 2023, van -24 procentpunten tot -21,2 procentpunten.

De werkloosheidsgraad daartegenover is gedaald van 11,5% in 2022 naar 10,7% in 2023. In de evolutie van de werkloosheidsgraad over een langere periode wordt een grote daling genoteerd van 19,3% in 2013 naar 13,4% in 2018 en 10,7% in 2023, een daling van 8,6 procentpunten over 10 jaar en 2,6 procentpunten over 5 jaar. De werkloosheidsgraad voor jongeren is gedaald tot 25,7% in 2023. Ook dit is het laagste niveau dat ooit in het Brussels gewest werd opgetekend. Over een periode van 5 jaar is deze met 4,9 procentpunten gedaald. Terwijl de werkloosheidsgraad voor jongeren onder de 25 jaar meer dan 25% bedraagt, daalt deze voor de groep van 25-29 jaar tot 11,1%.

“De cijfers voor 2023 zijn zeer positief en bevestigen dat de inspanningen van alle teams binnen Actiris hun vruchten afwerpen. De werkgelegenheids- en werkloosheidsgraad evolueren al jaren positief. We hebben nog heel wat uitdagingen voor de boeg en onze organisatie zal er alles aan doen om in deze richting verder te gaan", verklaart Cristina Amboldi, directrice-generaal van Actiris.

Lees het volledige persbericht van Actiris.