Publicaties en analyse

Toolkit toeleiders volwassenenonderwijs

Vlaanderen O&V

Afgelopen week werd een laatste element in de Vlaamse communicatiecampagne voor het volwassenenonderwijs opgeleverd: de toolkit voor toeleiders. Toeleiders hebben een belangrijke invloed op bepaalde doelgroepen, en zorgen voor instroom bij opleidingen. Toch blijkt ook bij toeleiders het volwassenenonderwijs vaak nog onbekend te zijn. Net daarom werd nu ook een specifieke toolkit ontwikkeld die de rijkdom van het volwassenenonderwijs en de beginselen van het Opleidingskompas helder verwoordt.

Er is altijd een reden om bij te leren: een andere job? Een nieuwe taal? Een extra opleiding? Dat kan perfect met het volwassenenonderwijs in Vlaanderen: de lokale CVO en Ligo-CBE bieden een breed aanbod aan, ongeacht opleidingsniveau, locatie, interesse of voorkennis. Er is altijd een opleiding die voor de cursist een meerwaarde kan zijn. We merken dat heel wat mensen de weg naar het volwassenenonderwijs nog niet vinden: mensen die het Nederlands minder machtig zijn, laagopgeleid zijn, het financieel niet zo breed hebben,… Net voor hen kan bijleren een opstap zijn. En er zijn ook voor hen genoeg relevante en laagdrempelige opleidingen. 

In het volwassenenonderwijs volgt een cursist les in een centrum voor basiseducatie (Ligo-CBE) of een Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO). Deze centra geven een erkend (deel)certificaat als een module of opleiding is afgerond. De cursist kan ook een diploma secundair onderwijs behalen in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Een opleiding is een geheel van modules. Een cursist is vrij om te kiezen om zich in te schrijven voor een volledige opleiding of slechts voor één of meerdere modules. 

Het volwassenenonderwijs houdt het inschrijvingsgeld beperkt zodat opleidingen voor iedereen betaalbaar zijn. Je betaalt 1,50 euro per lestijd. Dit komt neer op 90 euro voor een module van 60 lestijden (1 semester). Naast het inschrijvingsgeld kan een centrum kosten voor cursusmateriaal aanrekenen. Les volgen kan overdag of ’s avonds, in de week of in het weekend, in de klas of via een online cursus. Ook kan je een opleiding spreiden over verschillende jaren. 

Je leest er meer over op de website van Onderwijs Vlaanderen.