Publicaties en analyse

Tools voor EVC-begeleiding

AHOVOKS

Volwassenen hebben vaak veel ervaring en hierdoor heel wat competenties. In een Erkennen van Verworven Competenties (EVC)-traject kan men deze competenties laten verzilveren tot een volwaardige kwalificatie zonder een opleiding te moeten volgen.

Om een succesvol EVC-traject te doorlopen, moet een EVC-kandidaat adequaat begeleid worden. Die begeleiding bestaat onder meer uit een gesprek ondersteund door de nodige tools en instrumenten om competenties in kaart te brengen en zichtbaar te maken. In het kader van Edusprong, een Vlaams project om het volwassenenonderwijs een boost te geven, en in opdracht van AVOHOKS, het Vlaams overheidsagentschap dat zich met onderwijspartners inzet voor levenslang leren, brengen AP Hogeschool Antwerpen en Idea Consult, nu een projectrapport ‘Ontwikkeling van methodieken en tools voor EVC-begeleiding’ uit.

Het project resulteerde onder andere in drie tools voor begeleiders en kandidaten: ‘Gesprekflow vanuit GROW’, een hulpmiddel om tijdens een gesprek in vier overzichtelijke stappen de kandidaat te activeren om zelf een probleem te verhelderen of tot ideeën te komen; ‘Toelichting portfolio’, een tool die de kandidaat inzicht geeft in de competenties die hij wel of nog niet beheerst zodat hij kan inschatten of het opstarten van een EVC-traject zinvol is; en ‘Reflectiekaarten’, een middel ter ondersteuning van kandidaten voor wie reflecteren moeilijk is. Ze kunnen zelfstandig gebruikt worden door de kandidaat of met ondersteuning van de begeleider. Je kan de gedrukte versies aanvragen via mail evc@vlaanderen.be. Je kan de digitale versie downloaden op de EVC-website. Het informatiepunt voor toeleiders werd verder uitgebreid op de EVC-website.

Lees het volledige Eindrapport met tools voor EVC-begeleiding 2023.