Publicaties en analyse

Trampoline: werk voor vrouwen met migratieachtergrond

KBS

Meer dan 1 op 3 van de inwoners op beroepsactieve leeftijd in België is van buitenlandse origine. Toch bedraagt het verschil in werkzaamheidsgraad tussen een persoon van Belgische origine en een Belg met migratieachtergrond van de tweede generatie bijna 20 procentpunten. De kloof in werkzaamheidsgraad met personen van Belgische origine is het grootst voor wie van buiten de EU komt en in het bijzonder voor vrouwen.

Nochtans zijn deze vrouwen vaak zeer actief in de private sfeer, het benutten van de talenten van deze “anders actieve” vrouwen vormt dan ook een groot potentieel om tegemoet te komen aan de krapte op de arbeidsmarkt. .

In mei 2021 lanceerde de Koning Boudewijnstichting daarom een projectoproep ‘Trampoline’. De doelstelling van deze oproep was het ondersteunen van laagdrempelige organisaties die via bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, het verbreden van sociale netwerken, buddying, etc…, een ‘springplank’ naar werk aanboden voor vrouwen met een origine van buiten de EU15. In het najaar van 2021 selecteerde een jury 12 laureaten die financiële middelen ter beschikking kregen om een 1-jarig begeleidingstraject op te starten. Daarnaast werd er, onder begeleiding van Inclusive Society van de UCLL, ook een lerend netwerk opgezet om samen met de organisaties een duurzaam platform uit te bouwen, en uitwisseling rond het thema van socio-economische integratie voor vrouwen met een migratieachtergrond te stimuleren.

Er werd 340.000 euro verdeeld over 14 organisaties. Onder de geselecteerde projecten bevonden zich:

·        Meertalige moeders ? Sterke Tolkies ! van Vluchtelingenwerk Vlaanderen (Sint-Joost-ten-Node)

·        Pluri’Elles van Duo for a Job (Elsene)

·        Project Welcome van Oasis Belgium (Brussel)

·        Stap in zorg met Kompanie Home van De Overmolen (Brussel)

·        Tram 22 van Groep Intro (Anderlecht)

·        Wasserette Mobile van Bulle (Vorst)

De 14 projecten bereikten 314 vrouwen begeleid gedurende een jaar, waarbij men vier dimensies tracht te verbinden: coaching, matching met vrijwilligerswerk, arbeidsbegeleiding op maat, tenslotte omkadering, toeleiding en outreaching door brugfiguren. De drie meest voorkomende obstakels zijn taal, kinderopvang, en het beperkte tijdskader/middelen om met de doelgroep te werken.

59% van de vrouwen bevond zich in de leeftijdsgroep tussen 25 en 40 jaar, 29% was ouder dan 40 jaar, 34% waren alleenstaande vrouwen met kinderen, 29% van de vrouwen had enkel een diploma lager onderwijs, 41% van de vrouwen had nog nooit een betaalde job gehad. 88% van de deelnemers ervaarden het lerend netwerk als een meerwaarde voor hun eigen werking. 33% van de organisaties zou ook in de toekomst graag deel blijven uitmaken van het lerend netwerk.

Op 24 januari lanceerde de Koning Boudewijnstichting een nieuwe projectoproep.

U vindt hier meer details