Beleidsnieuws

Twee nieuwe premies voor werkplekleren

Vlaamse overheid

Het kwalificerend werkplekleren is een tweede keer principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Vanaf 1 september 2023 zijn er twee nieuwe premies voor werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding: de leerlingenpremie alternerende opleiding en de premie kwalificerend werkplekleren.

Na adviezen van de Vlor, de SERV, het Vlaams Partnerschap Duaal Leren en de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Gegevensbeschermingsautoriteit, hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het besluit dat uitvoering geeft aan het decreet over de premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen, en de leerlingenpremie alternerende opleiding van 23 december 2022. 

Dit decreet beoogt de optimalisatie en vereenvoudiging van de incentives voor ondernemingen in het kader van werkplekleren binnen een kwalificerende opleiding. Er wordt één premie kwalificerend werkplekleren voor ondernemingen ingevoerd. Deze premie stimuleert ondernemingen om een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden in het kader van een kwalificerende opleiding met een intensieve werkplekcomponent. Daarnaast wordt een leerlingenpremie alternerende opleiding ingevoerd. Deze premie moet leerlingen stimuleren om hun alternerende opleiding succesvol af te ronden. Meer over de toepassing hiervan in het Brussels hoofdstedelijk gewest leest u in een volgend nummer van Tracé Brussel nieuws. 

Dit besluit wijzigt eveneens het Kwaliteitstoezichtbesluit voor de Beleidsvelden Werkgelegenheid en Professionele vorming, zodat een organisatie bevoegd wordt om een erkende beroepskwalificerende opleiding- of Erkenning van Verworven Competenties-traject (EVC) aan te bieden voor een deelkwalificatie. Voorheen was dit enkel voor de volledige beroepskwalificatie mogelijk. Daarnaast zijn er nog een aantal wijzigingen om de informatiestroom tussen de organisatie en het departement te verbeteren. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

Lees hier alle achtergrondinfo.