Pers

Uit de bak, aan de bak

Afgelopen woensdag 11 december 2013 lanceerde de Bond zonder Naam en partners, waaronder de VDAB, "Uit de bak, aan de bak": een gevangenencampagne rond herstelgerichte detentie, die focust op talentontwikkeling en werk.

Bijna alle gevangenen komen op een dag weer vrij. Dan hebben we als samenleving opnieuw met hen te maken. Een degelijk en efficiënt integratiebeleid is daarom een maatschappelijke zorg. Werk (en opleiding) binnen en buiten de muren is hierin een cruciale factor.

De Bond Zonder Naam sensibiliseert ondernemers om werkkansen - in de ruimste zin van het woord - te geven aan gedetineerden en ex-gedetineerden en nodigt ondernemers uit om tijdens een bedrijfsbezoek kennis te maken met onderwijsprojecten en tewerkstelling in de gevangenis. Hét moment om geïnformeerd te worden over werk verschaffen aan ex-gedetineerden.

Ook in Brussel wordt er gedacht aan (ex-)gevangenen. Groep INTRO Brussel begeleidt hen naar werk met de dienst Re-Activ.

(Ex-)gedetineerden of gedetineerden op het einde van hun strafperiode met (ET) Elektronisch toezicht, (BD) Beperkte detentie of (VI) Voorwaardelijke Invrijheidsstelling worden er geholpen in hun zoektocht naar een (beroeps)opleiding en/of werk. Ze krijgen een professionele oriëntatie op de arbeidsmarkt, leren technieken voor het zoeken naar werk en passen die ook toe in de praktijk. Dit alles gebeurd onder individuele begeleiding.

Meer info over 'Uit de bak, aan de bak' op www.bzngevangenenactie.be.