Nieuws uit de sector

Van school naar arbeidsmarkt

StartNet

Donderdag 25 mei vond in Bari (Italië) het evenement ‘Overgang van school naar werk: Tools voor netwerken met en voor jongeren’ plaats waarmee Goethe Institute Rome haar project StartNet Italia na zes jaar evalueerde. Met succesverhalen en netwerken wil Goethe Institute Rome de toekomst van de nieuwe generaties in het Zuiden aanwakkeren via haar project StartNet.

Dit project dat in de afgelopen zes jaar 50.000 leerlingen uit de regio Puglia en Basilicata informeerde over de overgang van school naar werk is vergelijkbaar met het Brusselse project Jump naar werk. Via workshops en interactieve games worden jongeren en leerkrachten geïnformeerd over de arbeidsmarkt. Ook de regionale werkgeversorganisatie Confindustria Puglia is actief betrokken bij de werking van het project. 

Tracé Brussel vzw nam deel aan het debat ‘Systeemverandering en netwerkvorming’. Jump naar werk is actief betrokken bij het netwerk StartNet Europe. Tijdens het panel werd verwezen naar het belang van het ontwikkelen van netwerken waardoor het mogelijk is om goede werkpraktijken en ervaringen tussen verschillende projecten uit te wisselen. Op die manier kan je eigen project ook groeien en evolueren. Ook verwezen verschillende sprekers tijdens het panel naar het belang van een langlopende structurele projectfinanciering om de continuïteit van het project te waarborgen. Bij StartNet Italia zijn verschillende partners zoals scholen, universiteiten, werkgeversorganisaties, private stichtingen,… betrokken. Deze samenwerking werd dan ook aanzien als een sterkte van het project. 

De dag was mee georganiseerd door StartNet Youth. Dit is een project waar een 80-tal jongeren uit de regio zich georganiseerd hebben onder het motto ‘samen staan we sterker’ en zo op zoek zijn gegaan naar manieren waarop ze zelf hun overgang van school naar werk kunnen verbeteren. Zo hebben ze een memorandum geschreven waarin ze aan beleidsmakers meegeven hoe het beleid de transitie voor hen zou moeten verbeteren en versnellen.