Publicaties en analyse

Verduidelijking evolutie werkzoekenden ingeschreven bij Actiris

Actiris

view.brussels en Actiris publiceren maandelijks de voornaamste bevindingen over de werkloosheid in het Brussels hoofdstedelijk gewest, respectievelijk in een maandrapport en een persbericht. Voor de juiste interpretatie van de evoluties geeft Actiris nu een verduidelijking over de impact van de nieuwe inschrijvingsmethodiek op de cijfers.

Zo leest men in het laatste maandrapport van view.brussels en het persbericht van Actiris dat eind mei 2024 het Brussels Gewest  89.289 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ) telde en dat is een stijging van 3,7% (3.177 NWWZ, +3,8% bij de mannen en +3,6% bij de vrouwen). De werkloosheidsgraad in Brussel bedroeg 14,7% (14,4% voor de mannen en 15,2% voor de vrouwen).

Maar Actiris geeft hierbij nu een belangrijke verduidelijking mee over de stijging van het aantal ingeschreven werkzoekenden bij Actiris: men stelt een stijging vast van het aantal ingeschreven werkzoekenden die een leefloon of het equivalent ervan ontvangen maar deze is te wijten aan de wijziging van de geldigheidsduur van hun inschrijving. De werkzoekenden die in deze categorie zijn ingeschreven, moeten zich niet langer om de 3 maanden opnieuw inschrijven, maar blijven automatisch ingeschreven tot het einde van hun recht op een leefloon, waardoor het totaal aantal werkzoekenden automatisch mee stijgt. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat dit geen invloed heeft op het aantal werkzoekenden met een werkloosheidsuitkering, dat aantal is namelijk gedaald met 1,2% tegenover vorig jaar. Als de werkzoekenden die gebruik maken van het OCMW buiten beschouwing worden gelaten, zou Actiris een stabilisatie van het aantal werkzoekenden van +0,1% hebben vastgesteld (in plaats van een stijging van +3,7%).

De interactieve toepassing ViewStat geeft daarnaast de mogelijkheid om gedetailleerde cijfers en kruisingen van gegevens op te vragen over werkloosheid en werkaanbiedingen in het Brussels Gewest.

Raadpleeg het maandrapport van view.brussels en het persbericht van Actiris.