Beleidsnieuws

Vernieuwde generieke gids en ‘sneltestbus’

De zware impact die het Covid-19 virus nog steeds vertoont in onze samenleving baart zorgen bij de sociale partners van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. Daarom hebben ze onlangs de generieke gids ‘Veilig werken’ geactualiseerd en wensen daarin een aantal elementen te benadrukken om ondernemingen te helpen om uitbraken van het virus te vermijden of te controleren.

Deze recent geactualiseerde versie van de generieke gids en de sectorgidsen zijn beschikbaar op de website van de FOD WASO (Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg).

De generieke gids 3.0. bevat heel wat richtlijnen en maatregelen om verspreiding van het Covid-19 tegen te gaan in elke onderneming. De sociale partners vragen daarbij bijzondere aandacht voor de volgende punten:

Leef strikt de maatregelen na inzake quarantaine, isolatie en contactopsporing. Blijf thuis wanneer je je ziek voelt en neem onmiddellijk contact op met je huisarts. Werkruimten en sociale voorzieningen moeten voldoende en regelmatig verlucht worden. Door het dragen van een mondmasker beschermen we anderen, en met afstand beschermen we ook onszelf. Het principe is dus dat mondmaskers verplicht zijn wanneer de organisatorische maatregelen en de collectieve beschermingsmiddelen niet volstaan om de 1,5 meter te respecteren. Eerst moet ingezet worden op collectieve maatregelen vooraleer terug te grijpen naar maskers. Organiseer het werk zo dat telewerk maximaal mogelijk is voor de functies die zich hiertoe lenen. Momenteel is telewerk verplicht waar het kan.

Wat betreft de ‘sneltestbus’: de sociale partners hebben recent kennisgenomen van een initiatief dat aan werkgevers de mogelijkheid biedt om hun werknemers systematisch aan een sneltest te (laten) onderwerpen, al dan niet op vrijwillige basis. Volgens hen is er geen enkele aanduiding dat een dergelijke testpraktijk zinvol is. Het inzetten van sneltests op een dergelijke manier brengt alleen maar verwarring. Naast zinloos en gevaarlijk is dit systeem ook volkomen onwettelijk. Ze vragen dan ook dat aan deze praktijk onmiddellijk een einde wordt gesteld. Los daarvan kunnen betrouwbare sneltesten uiteraard wel hun plaats hebben binnen de officiële procedures.

Meer info vindt u hier. De generieke gids leest u via deze link.